info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 03:10
kontakt
DROZAPOL

Komunikaty

10/06/21 15:04 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
01/06/21 10:24 DROZAPOL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
28/05/21 07:34 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/21 13:43 DROZAPOL: Informacja o wykreśleniu z KRS Spółki zależnej Emitenta DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji
28/04/21 18:08  brak uprawnień Drozapol-Profil chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję
17:57 DROZAPOL: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2020 rok
17:49 DROZAPOL: DROZAPOL formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:21 DROZAPOL: DROZAPOL formularz raportu rocznego
31/03/21 14:34 DROZAPOL: Zmiana systemu notowań akcji Spółki
13:35 DROZAPOL: Zakończenie procesu likwidacji Spółki zależnej DP Wind Sp. o.o. w likwidacji w dniu 31.03.2021 r.
05/03/21 14:35 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
21/01/21 13:27 DROZAPOL: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
04/01/21 16:20 DROZAPOL: Zakwalifikowanie akcji Spółki do Strefy Niższej Płynności
27/11/20 07:45 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/11/20 09:53  brak uprawnień Drozapol-Profil zdecydował o wstrzymaniu działań dot. skupu akcji własnych