info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 08:06
kontakt
DROZAPOL

Komunikaty

05/03/21 14:35 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
21/01/21 13:27 DROZAPOL: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
04/01/21 16:20 DROZAPOL: Zakwalifikowanie akcji Spółki do Strefy Niższej Płynności
27/11/20 07:45 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/11/20 09:53  brak uprawnień Drozapol-Profil zdecydował o wstrzymaniu działań dot. skupu akcji własnych
09:28 DROZAPOL: Dotyczy nabywania akcji własnych w celu umorzenia
19/10/20 15:01 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego oraz podpisanie umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
15/10/20 15:15 DROZAPOL: Odwołanie Prokurenta
14:48 DROZAPOL: Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie
29/09/20 14:10 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
07:58 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/08/20 16:32 DROZAPOL: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.08.2020 r.
13/08/20 17:53 DROZAPOL: Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
16:47  brak uprawnień Drozapol-Profil skupi do 25,34 proc. akcji po maksymalnie 1,29 zł
16:35 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.08.2020 r.