info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 15:44
kontakt
DROZAPOL

Komunikaty

30/03/20 13:14 DROZAPOL: Zawarcie porozumienia do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
28/02/20 14:22 DROZAPOL: Powołanie Prokurenta
14:14 DROZAPOL: Odwołanie Prokurenta
10/01/20 15:32 DROZAPOL: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
29/11/19 08:01 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/09/19 17:13 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/07/19 13:49 DROZAPOL: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
13:37 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019 r.
13:30 DROZAPOL: Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
13:09 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.07.2019 r.
11:51 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019 r.
11:47  brak uprawnień Drozapol-Profil wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
11:44 DROZAPOL: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2018 r.
11:33 DROZAPOL: Uchwały podjęte w dniu 05.07.2019 r. przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14.06.2019 r.
14/06/19 13:25 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2019 r.