info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 09:23
kontakt
POLNORD

Komunikaty

12/07/19 13:21  brak uprawnień Polnord sprzedał w II kw. 119 lokali brutto (popr.)
12:52 POLNORD: korekta raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 10.07.2019 r. - Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w II kwartale 2019 r.
10/07/19 11:51  brak uprawnień Polnord sprzedał w II kw. 119 lokali brutto
11:39 POLNORD: Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w II kwartale 2019 r.
02/07/19 07:50  brak uprawnień Polnord sprzedał PHN dwa biurowce w kompleksie Wilanów Office Park za 30,8 mln euro netto
01/07/19 22:58 POLNORD: Zawarcie przez spółki zależne Emitenta umowy sprzedaży dwóch nieruchomości, zabudowanych budynkami biurowymi, położonych w Warszawie przy ul. Branickiego
21/06/19 18:50 POLNORD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.06.2019 r
18:46 POLNORD: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA w dniu 21 czerwca 2019 roku
16:48 POLNORD: Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
19/06/19 14:02 POLNORD: Korekta raportu rocznego Polnord S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r.
04/06/19 14:42 POLNORD: Treść dokumentu, który ma być przedmiotem obrad ZWZ Polnord SA
30/05/19 20:02 POLNORD: POLNORD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/19 19:07 POLNORD: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 r.
10/05/19 20:11 POLNORD: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (uzupełnienie).
09/05/19 19:31 POLNORD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.05.2019 r.