info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 08:03
kontakt
POLNORD

Komunikaty

21/10/19 14:22 POLNORD: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23.10.2019r
10/10/19 14:30  brak uprawnień Polnord sprzedał w III kw. 117 lokali
14:20 POLNORD: Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w III kwartale 2019 r.
02/10/19 10:55  brak uprawnień Polnord ma list intencyjny ws. współpracy przy realizacji programu Mieszkanie Plus
01/10/19 07:24  brak uprawnień Polnord chce do końca '19 przedstawić zmodyfikowaną strategię
30/09/19 23:55 POLNORD: POLNORD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/19 22:02  brak uprawnień Wynik netto Polnordu za I półrocze niższy o 33,73 mln zł z powodu odpisów
21:30 POLNORD: Informacja o wstępnych szacunkach wyników dokonanych w toku prac nad raportem okresowym za I półrocze 2019 r.
26/09/19 17:57  brak uprawnień Walne zgromadzenie Polnordu zdecyduje 23 X o emisji do 75 mln akcji
17:22 POLNORD: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.10.2019 r.
20/09/19 14:44 POLNORD: Przedterminowy wykup części Obligacji serii NS4
13/09/19 17:28 POLNORD: Ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4
05/09/19 19:08  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii NS4 spółki POLNORD SA.
03/09/19 16:57 POLNORD: Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polnord w 2018 r
21/08/19 22:08 POLNORD: Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki