info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 20:48
kontakt
POLNORD

Komunikaty

26/07/21 13:20  brak uprawnień POLNORD SA (1/2021) Polnord Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/06/21 13:11 POLNORD: Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2021r.
13:06 POLNORD: Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przerwie w dniu 30.06.2021 r.
13:00 POLNORD: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
17/06/21 13:58 POLNORD: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17.07.2021 r.
13:44 POLNORD: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17.06.2021 r.
16/06/21 18:38 POLNORD: Uzupełnienie dokumentów na ZWZ Spółki na dzień 17 czerwca 2021r.
01/06/21 14:41 POLNORD: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 01.06.2021 r.
14:35 POLNORD: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 30.06.2021 r., treść uchwał podjętych
31/05/21 18:17 POLNORD: POLNORD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/21 18:37 POLNORD: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 czerwca 2021r.
20/05/21 19:38 POLNORD: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021r.
30/04/21 18:26 POLNORD: POLNORD formularz raportu rocznego
18:09 POLNORD: POLNORD formularz skonsolidowanego raportu rocznego
26/04/21 21:27 POLNORD: Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym