info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:01
kontakt
POLNORD

Komunikaty

30/04/21 18:26 POLNORD: POLNORD formularz raportu rocznego
18:09 POLNORD: POLNORD formularz skonsolidowanego raportu rocznego
26/04/21 21:27 POLNORD: Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym
19/04/21 20:13 POLNORD: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 czerwca 2021 r.
12/04/21 17:01 POLNORD: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
11/03/21 12:37 POLNORD: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
26/02/21 16:30 POLNORD: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
13:05 POLNORD: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
13:03 POLNORD: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
13:01 POLNORD: Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag o nabyciu akcji Spółki
24/02/21 18:59 POLNORD: Unieważnienie istniejących dokumentów akcji Spółki na okaziciela serii A i serii B
19/02/21 17:05 POLNORD: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oraz przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości położonej w Warszawie
18/02/21 08:26  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki POLNORD S.A.
08:23  brak uprawnień Cordia International ogłasza przymusowy wykup akcji Polnordu po 3,55 zł za akcję
08:18  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji POLNORD SA w drodze przymusowego wykupu