info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 12:32
kontakt
POLNORD

Komunikaty

10/01/20 19:20  brak uprawnień Polnord sprzedał 116 lokali w czwartym kwartale
18:57 POLNORD: Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w 2019 r.
24/12/19 14:00 POLNORD: Zawarcie przez Spółkę z Getin Noble Bank SA aneksu do umowy kredytowej
21/12/19 14:37  brak uprawnień Polnord pozyska z emisji akcji 137,5 mln zł, większość wpłaciła Cordia International
20/12/19 21:23 POLNORD: Zakończenie przyjmowania wpłat od podmiotów biorących udział w ofercie akcji serii T
07:18  brak uprawnień Polnord rozpoczął negocjacje z potencjalnym inwestorem
19/12/19 23:59 POLNORD: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji oraz badania due diligence przez CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
13:28  brak uprawnień Inwestorzy wpłacili ponad 75 mln zł na pokrycie akcji serii T Polnordu
13:18 POLNORD: Osiągnięcie minimalnego progu emisji akcji serii T
17/12/19 19:53 POLNORD: Podpisanie dokumentów dotyczących zmiany warunków Obligacji serii D
16/12/19 21:02  brak uprawnień Rada Nadzorcza Polnordu ustaliła cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł/ szt.
20:48 POLNORD: Ustalenie przez Radę Nadzorczą ceny emisyjnej akcji serii T
12/12/19 18:22 POLNORD: Otrzymanie przez Spółkę od SGB - Bank SA promesy zmiany warunków obligacji oraz od Getin Noble Bank SA promesy wydłużenia okresu spłaty kredytu
09/12/19 21:48  brak uprawnień OFE PZU obniżyło udział w akcjonariacie Polnordu poniżej progu 5 proc.
21:26 POLNORD: Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki