info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 17:47
kontakt
PKO

Komunikaty

26/03/20 14:14 PKOBP (PKO BP SA): Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy
21/03/20 00:22  brak uprawnień Decyzje RPP ws. stóp proc. i rezerwy obowiązkowej obniżą zysk netto PKO BP o 75-100 mln zł kwartalnie
20/03/20 21:51 PKOBP (PKO BP SA): Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa, ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz decyzji RPP i Ministerstwa Finansów na działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
17/03/20 13:34 PKOBP (PKO BP SA): Powiadomienia o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku
13/03/20 14:45 PKOBP (PKO BP SA): Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku
14:41 PKOBP (PKO BP SA): Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku
14:34 PKOBP (PKO BP SA): Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2019 rok
13:17  brak uprawnień Wkrótce ma być uruchomiona placówka PKO BP w Bratysławie - Jagiełło
12/03/20 13:15  brak uprawnień Zarząd PKO BP będzie realizował zalecenie KNF dot. podziału zysku za '19
13:07 PKOBP (PKO BP SA): Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2019 rok
11/03/20 14:52 PKOBP (PKO BP SA): Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku
10/03/20 15:13  brak uprawnień Indywidualne wytyczne dywidendowe KNF dla banków zgodne z oczekiwaniami (opinia)
10:29  brak uprawnień PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku netto za '19 - KNF
10:17 PKOBP (PKO BP SA): Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2019
09:53 PKOBP (PKO BP SA): Powiadomienie o nabyciu akcji PKO Banku Polskiego S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku