info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:59
kontakt
SWISSMED

Komunikaty

30/07/21 17:10 SWISSMED: SWISSMED formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:07 SWISSMED: SWISSMED formularz raportu rocznego
16/07/21 10:47  brak uprawnień SWISSMED CENTRUM ZDROWIA (1/2021) Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
12/07/21 12:23 SWISSMED: Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
09/07/21 17:22 SWISSMED: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
15:30 SWISSMED: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
08/07/21 17:36 SWISSMED: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
17:29  brak uprawnień Lux Med i Bruno Hangartner wezwali do sprzedaży 2.729.174 akcji Swissmedu
17:18  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
14:12 SWISSMED: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
06/07/21 18:20  brak uprawnień Lux Med kupi akcje Swissmedu od głównego akcjonariusza, planuje też wezwanie
17:48 SWISSMED: Zawarcie porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie pomiędzy Głównym Akcjonariuszem, a LUX MED sp. z o.o.
16:40 SWISSMED: Zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki przez Głównego Akcjonariusza na rzecz LUX MED sp. z o.o.
16:24 SWISSMED: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia procesu negocjacji mogących doprowadzić do przejęcia przez LUX MED sp. z o.o. kontroli nad Emitentem
23/04/21 12:17 SWISSMED: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2021 r. - marzec 2022 r.