info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.06, godz. 03:16
kontakt
XBSPROLOG

Komunikaty

04/05/21 15:42 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
23/03/21 11:18 XBS PRO-LOG S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/03/21 19:43  brak uprawnień GPW: Komunikat (NEWCONNECT)
12/02/21 12:50  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (2/2021) Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2020/2021
08/02/21 16:32 XBS PRO-LOG S.A.: Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
20/01/21 17:29  brak uprawnień PRO-LOG SA (1/2021) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta
28/12/20 15:38 PRO-LOG S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
22/12/20 16:34 PRO-LOG S.A.: Otrzymanie przez Emitenta spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 1 marca 2016 r.
04/12/20 16:57 PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2020 r., posiadających co najmniej 5% udziału w głosach
02/12/20 17:08  brak uprawnień Pro-Log wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję
15:57  brak uprawnień PRO-LOG SA (21/2020) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019/2020
15:54  brak uprawnień PRO-LOG SA (20/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pro-Log S.A, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2020 roku
13/11/20 14:05  brak uprawnień PRO-LOG SA (19/2020) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2020/2021
04/11/20 15:38  brak uprawnień PRO-LOG SA (18/2020) Ogłoszenie o powołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2020 roku
15:32  brak uprawnień Pro-Log planuje wypłacić 2,1 zł dywidendy na akcję