info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.26, godz. 04:23
kontakt
ATM

Komunikaty

08/08/19 16:58 ATM: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
26/07/19 16:24 ATM: Wybór biegłego rewidenta
01/07/19 15:32 ATM: Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12:33 ATM: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
28/06/19 12:56 ATM: Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji
12:53 ATM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
12:44 ATM: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
13/06/19 12:58 ATM: Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych za porozumieniem stron
10:11 ATM: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10/06/19 10:48 ATM: Powołanie Zarządu na okres kolejnej kadencji
05/06/19 15:26 ATM: Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
31/05/19 09:58 ATM: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
23/05/19 12:19 ATM: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku
20/05/19 19:54  brak uprawnień AAW rozpoczął przegląd opcji strategicznych związanych z inwestycją w ATM
19:04 ATM: Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o rozpoczęciu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę