info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 19:12
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

14/10/20 13:35 DIGITREE GROUP S.A.: Zamiar opracowania nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej
28/09/20 17:25 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/20 18:09 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu tej spółki.
02/09/20 13:48 DIGITREE GROUP S.A.: Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych
31/08/20 16:06 DIGITREE GROUP S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż udziałów w spółce zależnej i zawarcie umowy sprzedaży udziałów
28/08/20 21:45 DIGITREE GROUP S.A.: Zmiany w polityce rachunkowości oraz korekty błędów poprzednich okresów i ich wpływ na wyniki finansowe w 2019 roku oraz zmiana szacunkowych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku.
24/08/20 20:39 DIGITREE GROUP S.A.: Wskazanie rozbieżności biegłych rewidentów odnośnie sprawozdania finansowego i jego elementów oraz zmiana terminu publikacji wyników okresowych
20/08/20 16:36 DIGITREE GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji
14/08/20 14:20  brak uprawnień DIGITREE GROUP SA (2/2020) DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
07/08/20 15:00 DIGITREE GROUP S.A.: Wybór biegłego rewidenta
04/08/20 15:30 DIGITREE GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 04.08.2020 r.
15:21 DIGITREE GROUP S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
15:11 DIGITREE GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 04.08.2020 r.
03/08/20 19:03 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2020 roku
16:36 DIGITREE GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej