info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 02:34
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

30/07/21 13:30  brak uprawnień DIGITREE GROUP SA (2/2021) DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 14:37 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych przychodach Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2021 roku
23/07/21 14:53 DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
22/07/21 15:15 DIGITREE GROUP S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
20/07/21 17:18 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
14/07/21 17:14 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
13/07/21 17:32 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej
17:27 DIGITREE GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania
14:15 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
24/06/21 15:53 DIGITREE GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 24.06.2021 r.
15:43 DIGITREE GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 24.06.2021 r.
22/06/21 14:01 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy sprzedaży akcji
13:01 DIGITREE GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta.
11/06/21 11:30 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania
28/05/21 15:14 DIGITREE GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał