info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 22:14
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

08/07/20 14:33 DIGITREE GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
03/07/20 15:29 DIGITREE GROUP S.A.: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
02/07/20 12:07 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie przez Emitenta trzeciego porozumienia do umowy sprzedaży akcji
01/07/20 14:58 DIGITREE GROUP S.A.: Zwarcie umowy kredytu przez spółkę zależną
14:15 DIGITREE GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 20/2020 dotyczącego rejestracji przekształcenia spółki Sales Intelligence S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
30/06/20 15:40 DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja przekształcenia spółki Sales Intelligence S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
25/06/20 20:30 DIGITREE GROUP S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną i udzielenie poręczenia spłaty kredytu
17/06/20 09:37 DIGITREE GROUP S.A.: Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
10/06/20 14:57 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o zamiarze połączenia spółek zależnych od Emitenta
09/06/20 11:54  brak uprawnień DIGITREE GROUP SA (1/2020) DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
29/05/20 16:21 DIGITREE GROUP S.A.: Zgoda Walnego Zgromadzenia Sales Intelligence S.A., spółki zależnej od Emitenta, na przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
20/05/20 17:18 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/20 15:35 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu przez spółkę zależną od Emitenta
08/05/20 14:34 DIGITREE GROUP S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie poręczenia spłaty kredytu spółki zależnej
14:27 DIGITREE GROUP S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu od dnia 01.08.2020 r.