info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 10:55
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

06/04/21 20:33 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2020 rok
04/03/21 14:51 DIGITREE GROUP S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących
01/02/21 15:30 DIGITREE GROUP S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących
29/01/21 15:43 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym
27/01/21 08:24 DIGITREE GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
26/01/21 16:14 DIGITREE GROUP S.A.: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na związanie spółki zależnej
16:07 DIGITREE GROUP S.A.: Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Digitree Group na lata 2021-2023 z perspektywą do 2025 roku i zmiana polityki dywidendowej Spółki.
14/12/20 09:16 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
08/12/20 12:06 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
03/12/20 16:56 DIGITREE GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
25/11/20 11:46 DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja połączenia spółek zależnych
18/11/20 17:37 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/20 15:40 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
03/11/20 19:15 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za okres trzech kwartałów 2020 roku
14/10/20 13:35 DIGITREE GROUP S.A.: Zamiar opracowania nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej