info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 00:27
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

14/12/20 09:16 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
08/12/20 12:06 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
03/12/20 16:56 DIGITREE GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
25/11/20 11:46 DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja połączenia spółek zależnych
18/11/20 17:37 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/20 15:40 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
03/11/20 19:15 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za okres trzech kwartałów 2020 roku
14/10/20 13:35 DIGITREE GROUP S.A.: Zamiar opracowania nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej
28/09/20 17:25 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/20 18:09 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu tej spółki.
02/09/20 13:48 DIGITREE GROUP S.A.: Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych
31/08/20 16:06 DIGITREE GROUP S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż udziałów w spółce zależnej i zawarcie umowy sprzedaży udziałów
28/08/20 21:45 DIGITREE GROUP S.A.: Zmiany w polityce rachunkowości oraz korekty błędów poprzednich okresów i ich wpływ na wyniki finansowe w 2019 roku oraz zmiana szacunkowych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku.
24/08/20 20:39 DIGITREE GROUP S.A.: Wskazanie rozbieżności biegłych rewidentów odnośnie sprawozdania finansowego i jego elementów oraz zmiana terminu publikacji wyników okresowych
20/08/20 16:36 DIGITREE GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji