info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 23:45
kontakt
PBG

Komunikaty

28/02/20 21:31 PBG: Wpłynięcie pism od Obligatariuszy Obligacji serii I, G1, H1, I1, G3, H3 i I3.
25/02/20 10:39 PBG: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
10:10 PBG: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
09:54 PBG: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 lutego 2020 roku.
18/02/20 19:36  brak uprawnień Ministerstwo Sportu wzywa PBG do zapłaty 229,5 mln zł kar dot. kontraktu na Stadion Narodowy
19:21 PBG: Wpłynięcie wezwania Ministerstwa Sportu do zapłaty kar umownych.
13/02/20 19:06  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki PBG SA
12:55  brak uprawnień Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG
12:47 PBG: Postanowienie Sądu w sprawie otwarcia Postępowania Sanacyjnego - korekta.
12:25 PBG: Postanowienie Sądu w sprawie otwarcia Postępowania Sanacyjnego.
08/02/20 10:46 PBG: Wpłynięcie odpisu pozwu przeciwko spółkom z konsorcjum z udziałem PBG oraz GDDKiA.
04/02/20 22:57 PBG: Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółki.
31/01/20 17:55 PBG: Uchwały podjęte przez Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G, G1, G3, H, H1 oraz H3 oraz oświadczenie Zarządu Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii G1, G3, H1 oraz H3.
17:45 PBG: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2020 roku.
28/01/20 14:58 PBG: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 24 lutego 2020 roku oraz projekty uchwał.