info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 00:20
kontakt
PBG

Komunikaty

20/08/19 11:54  brak uprawnień Zmarł Jerzy Wiśniewski, główny akcjonariusz grupy PBG, prezes PBG i Rafako
11:42 PBG: Wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu Spółki.
28/06/19 18:07 PBG: Uchwały podjęte przez Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G, G1 oraz G3 oraz oświadczenie Zarządu Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji każdej ze wskazanych serii.
08:46  brak uprawnień GPW: w sprawie określenia systemu notowań dla akcji spółki PBG S.A. na Głównym Rynku GPW
25/06/19 15:19 PBG: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
15:11 PBG: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku.
19/06/19 15:15 PBG: Jednolity tekst Statutu PBG.
17/06/19 18:39  brak uprawnień GPW: Komunikat - PBG SA
 brak uprawnień GPW: Komunikat - PBG SA
07/06/19 22:46 PBG: Ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2019r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G3 wyemitowanych przez spółkę PBG S.A. ("Obligacje").
22:44 PBG: Ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2019r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G1 wyemitowanych przez spółkę PBG S.A. ("Obligacje").
22:39 PBG: Ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2019r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę PBG S.A. ("Obligacje").
03/06/19 10:39 PBG: Zarejestrowanie połączenia PBG z PBG oil and gas.
31/05/19 21:38 PBG: Informacja dotycząca Obligacji serii G3, H3 oraz I3.
30/05/19 17:35 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego