info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 11:27
kontakt
PBG

Komunikaty

03/08/20 21:25 PBG: Sprzedaż przez PBG Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do spółki zależnej
29/07/20 20:47 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/07/20 17:45 PBG: Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków emisji Obligacji serii G, H, I, G1, H1, I1 oraz G3, H3 i I3.
23/07/20 21:23 PBG: Uchwały podjęte przez Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G, H, I, G1, H1, I1 oraz G3, H3 i I3.
02/07/20 23:21 PBG: Ogłoszenie z dnia 2 lipca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii I3 wyemitowanych przez spółkę PBG ("Obligacje").
23:18 PBG: Ogłoszenie z dnia 2 lipca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H3 wyemitowanych przez spółkę PBG ("Obligacje").
23:12 PBG: Ogłoszenie z dnia 2 lipca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G3 wyemitowanych przez spółkę PBG ("Obligacje").
23:09 PBG: Ogłoszenie z dnia 2 lipca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii I1 wyemitowanych przez spółkę PBG ("Obligacje").
23:02 PBG: Ogłoszenie z dnia 2 lipca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H1 wyemitowanych przez spółkę PBG ("Obligacje").
22:57 PBG: Ogłoszenie z dnia 2 lipca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G1 wyemitowanych przez spółkę PBG ("Obligacje").
22:51 PBG: Ogłoszenie z dnia 2 lipca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii I wyemitowanych przez spółkę PBG ("Obligacje").
22:36 PBG: Ogłoszenie z dnia 2 lipca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H wyemitowanych przez spółkę PBG ("Obligacje").
22:33 PBG: Ogłoszenie z dnia 2 lipca 2020 roku o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę PBG ("Obligacje").
01/07/20 01:12 PBG: PBG formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:59 PBG: PBG formularz raportu rocznego