info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.18, godz. 21:58
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

17/04/21 09:48 COLUMBUS ENERGY S.A.: Rozwiązanie umowy inwestycyjnej z Blumerang Investors i umowy akcjonariuszy
16/04/21 22:02 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy współpracy z HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych
11/04/21 08:43 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów nabycia 5 spółek kapitałowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 38 MW
08:36 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów nabycia 7 projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 7 MW
08:29 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów o współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2800 MW
23/03/21 13:30  brak uprawnień Columbus Energy chce w '21 poprawić wyniki, planuje dywersyfikację przychodów (aktl.)
12:54  brak uprawnień Columbus Energy może przenieść się w tym roku na rynek główny GPW
09:40  brak uprawnień Columbus Energy chce w '21 poprawić wyniki, planuje dywersyfikację przychodów
 brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (12/2021) Jednostkowy raport roczny Columbus Energy SA za rok obrotowy 2020
09:27  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (11/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2020
17/03/21 18:47  brak uprawnień GPW Benchmark: rewizja portfela indeksu NCIndex
11/03/21 20:13 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
17:12 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
16:12 COLUMBUS ENERGY S.A.: Podpisanie porozumienia dotyczącego przejęcia serwisu firmy Archeton, sprzedającego gotowe projekty domów.
08/03/21 20:11  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (10/2021) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii B, C i D