info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 02:34
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

07/07/20 14:42  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (13/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
02/07/20 13:26 COLUMBUS ENERGY S.A.: Podpisanie umowy współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych
30/06/20 21:44 COLUMBUS ENERGY S.A.: Podpisanie umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
26/06/20 08:21 COLUMBUS ENERGY S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09/06/20 22:31 COLUMBUS ENERGY S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17:31 COLUMBUS ENERGY S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08/06/20 22:12 COLUMBUS ENERGY S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
15/05/20 12:41 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 355 MWp
08:56 COLUMBUS ENERGY S.A.: Nabycie udziałów w spółkach realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych
13/05/20 16:38  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (12/2020) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
29/04/20 16:23  brak uprawnień Zysk brutto Columbus Energy wzrósł w I kw. do 18 mln zł z 2,2 mln zł rok wcześniej
16:12 COLUMBUS ENERGY S.A.: Informacja dotycząca wyników finansowych w I kwartale 2020 r.
14/04/20 08:50 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów pożyczek
07/04/20 16:52 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie realizacji farm fotowoltaicznych
02/04/20 08:55 COLUMBUS ENERGY S.A.: Korekta raportu nr 8/2020 z dn. 01.04.2020 r. - Zawarcie istotnej umowy o współpracy