info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 16:05
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

26/03/20 23:57 COLUMBUS ENERGY S.A.: Realizacja umowy inwestycyjnej - podpisanie aneksu
22/03/20 18:27 brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (11/2020) Korekta raportu nr 10/2020 z dn. 21.03.2020 r. - Jednostkowy raport roczny Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2019
21/03/20 17:34 brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (10/2020) Jednostkowy raport roczny Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2019
17:23 brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (9/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2019
16/03/20 20:20 brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
13/03/20 23:58 brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
22:53 brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (6/2020) Podpisanie umów z Autoryzowanym Doradcą
10/03/20 23:20 brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (5/2020) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
27/02/20 01:18 COLUMBUS ENERGY S.A.: Realizacja zapisów umowy inwestycyjnej
26/02/20 10:09 brak uprawnień Columbus Energy nie ma problemów z dostawami z Chin w związku z koronawirusem
21/02/20 12:45 brak uprawnień Everest Investments kupi spółkę Nexity; zostanie dokapitalizowane m.in. przez Columbus Energy
11:35 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
11:15 COLUMBUS ENERGY S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy o zachowaniu poufności informacji w zakresie rozpoczynanych negocjacji nabycia udziałów Nexity sp. z o.o. ("NDA")
20/02/20 23:38 brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (4/2020) Powołanie Prokurenta Spółki
18/02/20 21:40 brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (3/2020) Korekta jednostkowego raportu rocznego EBI nr 24/2019 z dnia 22 marca 2019 r.