info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 11:34
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

04/12/19 15:28 COLUMBUS ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dn. 03.12.2019 roku
03/12/19 23:33  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (45/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
23:23  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (44/2019) Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 03.12.2019 roku
01/12/19 19:15 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy handlowej o wartości ponad 200 mln zł z producentem modułów fotowoltaicznych w technologii MWT
28/11/19 23:49 COLUMBUS ENERGY S.A.: Nabycie wszystkich udziałów w NEI spółka z o.o.
23:38 COLUMBUS ENERGY S.A.: Dobrowolne umorzenie udziałów w NEI spółka z o.o. oraz związane z tym zmiany w kapitale zakładowym tej spółki
23:08 COLUMBUS ENERGY S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy o zachowaniu poufności informacji w zakresie rozpoczynanych negocjacji nabycia udziałów NEI sp. z o.o. ("NDA")
22/11/19 18:32 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie porozumienia o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12/11/19 23:19  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (43/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
05/11/19 20:14  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (42/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2019 roku
20:01 COLUMBUS ENERGY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2019 roku
24/10/19 22:14  brak uprawnień Columbus Energy wybuduje farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 12,5 MW
20:54 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 43 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych jako Generalny Wykonawca
17/10/19 23:52 COLUMBUS ENERGY S.A.: Podpisanie Aneksu do umowy Linii Wielocelowej z BOŚ S.A.
23:43 COLUMBUS ENERGY S.A.: Podpisanie Aneksu do umowy Kredytu Odnawialnego z BOŚ S.A.