info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.17, godz. 11:53
kontakt
SELVITA

Komunikaty

13/02/20 11:30 SELVITA S.A.: Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
23/01/20 10:57 SELVITA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
30/12/19 17:47  brak uprawnień Projekt Ryvu Therapeutics o wartości 55,4 mln zł wybrany do dofinansowania przez NCBiR
20/12/19 22:37 SELVITA S.A.: Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej
22:30 SELVITA S.A.: Zawiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
05/12/19 18:40  brak uprawnień Datawalk, Selvita i Unimot wejdą do indeksu sWIG80 - GPW Benchmark
29/11/19 12:37 SELVITA S.A.: Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta
21/11/19 07:19  brak uprawnień Pekao IB wycenia akcje Ryvu Therapeutics na 59,6 zł
12/11/19 18:45 SELVITA S.A.: Złożenie wniosków do Sądu Rejestrowego celem rejestracji połączenia spółek zależnych
06/11/19 13:15  brak uprawnień Selvita chce utrzymać w 2020 r. 30 proc. wzrost przychodów w usługach
06:45 SELVITA S.A.: SELVITA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/10/19 18:12 SELVITA S.A.: Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia spółek zależnych
18/10/19 18:04  brak uprawnień GPW: uzupełnienie indeksów WIG oraz WIG-Poland
17/10/19 22:04 SELVITA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
21:57 SELVITA S.A.: Zawarcie umowy lock-up na akcjach Emitenta