info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 23:10
kontakt
CANNABIS

Komunikaty

19/07/21 16:06 brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (18/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
16:04 brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (17/2021) Rozwiązanie przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji do obrotu.
01/07/21 18:48 CANNABIS POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 roku
18:39 brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (16/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii E i H
18:34 brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (15/2021) Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.06.2021 roku.
09/06/21 13:11 brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (14/2021) Przedłożenie opinii do uchwały m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I
13:04 CANNABIS POLAND S.A.: Przedłożenie opinii do uchwały m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I
11:16 CANNABIS POLAND S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2021 roku
11:05 brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (13/2021) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2021 roku
02/06/21 15:45 CANNABIS POLAND S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
15:33 brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (12/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
31/05/21 22:50 brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (11/2021) Raport roczny skonsolidowany Cannabis Poland S.A. za rok 2020.
17/05/21 18:21 brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (10/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku.
14/05/21 19:43 brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (9/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii E
19:40 brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (8/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii H