info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 03:56
kontakt
CANNABIS

Komunikaty

13/04/21 09:32 CANNABIS POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.04.2021 roku
09:26  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (6/2021) Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję
09:23  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (5/2021) Treść uchwał podjętych na walne zgromadzenie w dniu 12.04.2021 roku
09/04/21 08:59 CANNABIS POLAND S.A.: Uzgodnienie planu połączenia z Vapem sp. z o.o.
16/03/21 09:01  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (4/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.04.2021 roku
09:00 CANNABIS POLAND S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.04.2021 roku
15/02/21 22:51  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020r.
05/02/21 13:07  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (2/2021) Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy oraz zawarcie przez Emitenta umowy na wprowadzenie akcji do obrotu.
21/01/21 13:11  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
21/12/20 12:11 CANNABIS POLAND S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
12:04  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (23/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
02/12/20 11:51 CANNABIS POLAND S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
11:41  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (22/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
25/11/20 14:25  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (21/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii G
19/11/20 09:06 CANNABIS POLAND S.A.: Rozpoczęcie sprzedaży olejków dla zwierząt pod własną marką HempWish, oraz otwarcie oddziału w Łodzi.