info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 09:27
kontakt
PIK

Komunikaty

25/03/20 15:39 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie pożyczki
13/03/20 11:11  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (7/2020) Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki przez Zarząd Spółki
11/03/20 13:48  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (6/2020) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
13:43  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (5/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji serii E
13:31 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji
09/03/20 16:57 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach
15:22 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy ustanowienia służebności gruntowej
24/02/20 17:09 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie Korekty zawiadomienia o transakcji
14:58 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji
12/02/20 06:03  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (4/2020) Raport okresowy za 4 kwartał 2019 roku
10/02/20 15:30 ADATEX DEWELOPER S.A.: Rozpoczęcie realizacji inwestycji Osiedle Gwiezdna w Sosnowcu
21/01/20 11:19  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (3/2020) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
08/01/20 12:57 ADATEX DEWELOPER S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12:37  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (2/2020) Treść uchwał podjętych na NWZ dniu 8 stycznia 2020 r.
03/01/20 15:24  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku