info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 02:18
kontakt
PIK

Komunikaty

30/06/21 14:40  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (9/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA dniu 30 czerwca 2021 r.
13:59 ADATEX DEWELOPER S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
11/06/21 09:12 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
01/06/21 12:01 ADATEX DEWELOPER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
11:50  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
28/05/21 09:45  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (7/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
17/05/21 16:20  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (6/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
05/05/21 16:38 ADATEX DEWELOPER S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper Spółka Akcyjna
15:47  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (5/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adatex Deweloper Spółka Akcyjna
28/04/21 15:27 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy o wykonawstwo I i II etapu inwestycji "Zielona Podkowa" w Otrębusach
21/04/21 15:46 ADATEX DEWELOPER S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
20/04/21 11:44  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (4/2021) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki Adatex Deweloper Spółka Akcyjna
09/04/21 11:16 ADATEX DEWELOPER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 10.05.2021 r.
11:03  brak uprawnień ADATEX DEWELOPER SA (3/2021) Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 10.05.2021 r.
22/02/21 17:44 ADATEX DEWELOPER S.A.: Zbycie ogółu praw i obowiązków wynikających z otrzymanych pożyczek