info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 19:40
kontakt
KLABATER

Komunikaty

20/01/21 10:03  brak uprawnień KLABATER SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
30/12/20 10:47 KLABATER S.A.: Rozpoczęcie procedury likwidacji spółki zależnej od Emitenta
22/12/20 14:03 KLABATER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2020 roku
13:51  brak uprawnień KLABATER SA (13/2020) Życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej
21/12/20 18:53  brak uprawnień KLABATER SA (12/2020) Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej
18:50  brak uprawnień KLABATER SA (11/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klabater S.A., które odbyło się w dniu 21 grudnia 2020 roku
24/11/20 14:49  brak uprawnień Klabater chce ustanowić program motywacyjny na lata 2021-23
14:18  brak uprawnień KLABATER SA (10/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 21 grudnia 2020 roku
14:15 KLABATER S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 21 grudnia 2020 roku
13/11/20 15:27  brak uprawnień KLABATER SA (9/2020) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz 2021.
07:21  brak uprawnień KLABATER SA (8/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
03/11/20 20:51 KLABATER S.A.: Przesunięcie daty premiery gry SkyHill: Black Mist 2 w wersji na platformy konsolowe
08/09/20 20:38 KLABATER S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na wydanie gry Skyhill 2: Black Mist
07/09/20 08:41 KLABATER S.A.: Przesunięcie daty premiery gry This is the Zodiac Sepaking
02/09/20 10:00 KLABATER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 roku