info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.24, godz. 22:29
kontakt
RYVU

Komunikaty

23/10/20 21:58 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
21/10/20 16:15  brak uprawnień Kurs Ryvu Therapeutics traci prawie 16 proc. po informacji o rewizji portfolio projektów (opinia)
08:59 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Rewizja portfolio projektów badawczych Spółki
15/10/20 08:26 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zapowiedź prezentacji posteru Ryvu Therapeutics dotyczącego programu STING podczas konferencji SITC 2020 / Ryvu Therapeutics abstract concerning the STING program accepted for presentation at the SITC 2020
12/10/20 22:41 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zmiana adresu siedziby Ryvu Therapeutics S.A. / Change of the registered office address of Ryvu Therapeutics S.A.
30/09/20 17:48 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
16/09/20 10:19  brak uprawnień SEL24/MEN1703 zostało podane pierwszemu pacjentowi w Europie w ramach badania II fazy klinicznej - Ryvu
09:23 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Podanie pierwszemu pacjentowi w Europie SEL24/MEN1703 w ramach badania fazy II
15/09/20 17:06 RYVU THERAPEUTICS S.A.: RYVU THERAPEUTICS S.A. formularz raportu półrocznego
09/09/20 22:50 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego
11:11  brak uprawnień Celon Pharma wybrana przez NCBR na dofinansowanie w wysokości 38,9 mln zł do projektu badawczego
01/09/20 19:22 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powołanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej na nową kadencję / Appointment of Members of the Company's Management and Supervisory Boards for a new term of office
31/08/20 19:53 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. / Shareholders controlling at least 5% of the vote at the General Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. held on August, 31 2020
19:48 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. / Resolutions adopted by the Annual General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
27/08/20 19:41 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW Akcji Serii I oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA Serii I / Introduction of the Series I Shares to trading on the main market operated by the WSE and designation of the last day of listing of Rights to Series I Shares