info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 16:09
kontakt
RYVU

Komunikaty

21/07/21 22:16 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
14/07/21 14:58  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma zgodę FDA na wznowienie badania klinicznego RVU120 (opis)
14:48  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma zgodę FDA na wznowienie badania klinicznego RVU120
14:38 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zgoda FDA na wznowienie częściowo wstrzymanego badania klinicznego fazy Ib projektu RVU120 (SEL120) w leczeniu ostrej białaczki szpikowej/zespołu mielodysplastycznego / FDA lifts partial clinical hold on RVU120 (SEL120) Phase Ib study in acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome
13/07/21 17:42 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notifications from persons discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
09/07/21 17:29 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Spółce - art. 69 OfertPublU / Information on the change in the shareholder structure due to execution of the Stock Grant Program in the Company - Art. 69 of the Act on Offerings
08/07/21 22:49 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
20:57 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie umowy darowizny akcji przez Prezesa Zarządu i głównego akcjonariusza Spółki w celu ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce / Conclusion of the share donation agreement between the Company and President of the Management Board and main shareholder of the Company in execution of a non-diluting incentive program in the Company
30/06/21 11:20 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. convened on June, 29 2021
11:15 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
11/06/21 15:01  brak uprawnień Przynajmniej 10 firm farmaceutycznych zainteresowanych RVU120, ale Ryvu nie prowadzi rozmów
09:47  brak uprawnień Ryvu Theraupeutics uznaje wyniki kliniczne programów RVU120 i SEL24 za pozytywne
09:27 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Publikacja danych klinicznych z fazy I programu RVU120 i fazy I/II programu SEL24 (MEN1703) / Publication of clinical data for phase I RVU120 and phase I/II SEL24 (MEN1703) programs
02/06/21 17:02 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
28/05/21 13:30  brak uprawnień Ryvu Therapeutics ma zgodę na rozpoczęcie w Polsce badania klinicznego RVU120 w guzach litych