info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 18:57
kontakt
EXIMIT

Komunikaty

19/10/20 12:23 E-XIM IT S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
29/09/20 14:30 E-XIM IT S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
24/08/20 09:38 E-XIM IT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2020 roku
20/08/20 16:58  brak uprawnień E-XIM IT SA (8/2020) Powołanie osób zarządzających nowej kadencji w dniu 20 sierpnia 2020 roku
16:07  brak uprawnień E-XIM IT SA (7/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 sierpnia 2020 roku
14/08/20 09:13  brak uprawnień E-XIM IT SA (6/2020) Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za II kwartał 2020 r.
24/07/20 12:23  brak uprawnień E-XIM IT SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku
12:02 E-XIM IT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku
15/05/20 17:31  brak uprawnień E-XIM IT SA (4/2020) Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za I kwartał 2020 r.
12/05/20 21:13 E-XIM IT S.A.: Uaktualnienie informacji o wpływie pandemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 na działalność Emitenta
20/03/20 08:33  brak uprawnień E-XIM IT SA (3/2020) Raport roczny e-Xim IT S.A. za 2019 rok
17/01/20 10:07  brak uprawnień E-XIM IT SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
15/01/20 12:59  brak uprawnień E-XIM IT SA (1/2020) Wybór i podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie rocznych sprawozdań finansowych e-Xim IT S.A. (PLEXIM000013) za lata 2019-2020
14/11/19 20:08  brak uprawnień e-Xim IT SA (3/2019) Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za III kwartał 2019 r.
21/10/19 18:31  brak uprawnień GPW: Komunikat - e-Xim IT