info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 11:06
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

02/03/21 06:10  brak uprawnień Popyt na zakup mieszkań będzie się utrzymywał; zapotrzebowanie na najem wróci po pandemii - Develia (wywiad)
18/02/21 16:38  brak uprawnień Develia chce zwiększyć sprzedaż mieszkań do 3,1 tys. w 2025 roku - strategia
16:11  brak uprawnień Develia szacuje stratę netto w 2020 roku na 133-143 mln zł
16:04 DEVELIA: Strategia Grupy Develia na lata 2021-2025
16:00 DEVELIA: Zmiana funkcji członka Zarządu
15:59 DEVELIA: Prognoza skonsolidowanego wyniku netto Grupy Develia za 2020 rok
15:58 DEVELIA: Zdarzenia o znaczącym szacunkowym wpływie na wynik za 2020 rok
05/02/21 17:34 DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez Emitenta oraz przez spółkę zależną Emitenta
27/01/21 17:49 DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez Emitenta
25/01/21 14:58 DEVELIA: Powołanie Wiceprezesa Zarządu
14:56 DEVELIA: Rezygnacja osoby zarządzającej
18/01/21 23:36 DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez Emitenta
23:32 DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez Emitenta
13/01/21 17:11 DEVELIA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
07/01/21 10:08  brak uprawnień Develia sprzedała w IV kwartale 580 lokali i przekazała 407