info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 02:30
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

09/06/21 15:06 DEVELIA: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
12:58 DEVELIA: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
08/06/21 08:18  brak uprawnień Erste Group podwyższył rekomendacje dla Ronson Development i Dom Development
04/06/21 17:40 DEVELIA: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
02/06/21 15:05 DEVELIA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
14:53 DEVELIA: Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/05/21 16:22  brak uprawnień Develia chce wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję
16:08 DEVELIA: Rekomendacja Zarządu Develia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020
20/05/21 15:54 DEVELIA: Powzięcie informacji o rezygnacji Członka Zarządu z ubiegania się o wybór na nową kadencję Zarządu Develia S.A.
15:48 DEVELIA: Powołanie Zarządu na nową kadencję
10:40  brak uprawnień Develia chce w '21 poprawić marżę w mieszkaniówce, ale powrót do ponad 30 proc. to perspektywa '22
14/05/21 17:59  brak uprawnień Zysk netto Develii w I kwartale przebił konsensus i wyniósł 34,6 mln zł
17:40 DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez Emitenta
17:25  brak uprawnień Wyniki Develii w I kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:19 DEVELIA: DEVELIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego