info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 10:10
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

03/04/20 16:56  brak uprawnień Develia sprzedała w I kw. 2020 r. 311 lokali, a przekazała 421 (opis)
15:31  brak uprawnień Develia sprzedała w I kwartale 2020 roku 311 lokali
15:24 DEVELIA: Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develiaw I kwartale 2020 r.
23/03/20 14:26 DEVELIA: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność, wyniki finansowe oraz cele Spółki Develia S.A.
20/03/20 11:41  brak uprawnień Develia zakłada utrzymanie marży brutto w '20 na poziomie ok. 30 proc. (wywiad)
12/03/20 17:54 DEVELIA: DEVELIA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:53 DEVELIA: DEVELIA formularz raportu rocznego
05/03/20 16:08 DEVELIA: Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za 2019 rok
11:10 DEVELIA: Zmiana dokumentacji programu emisji obligacji Develia S.A. oraz rozważana emisja obligacji
03/03/20 14:43 DEVELIA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
27/02/20 13:55  brak uprawnień Develia kupiła nieruchomość we Wrocławiu za 29,5 mln zł netto pod ok. 440 mieszkań
13:48 DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez Emitenta
26/02/20 15:31 DEVELIA: Przedłużenie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
20/02/20 08:58  brak uprawnień Develia rozpoczęła sprzedaż 239 lokali w Gdańsku
12/02/20 15:17 DEVELIA: Zawiadomienie Obligatariuszy o zbyciu składników majątkowych spółki zależnej Emitenta