info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.18, godz. 22:33
kontakt
STALPROD

Komunikaty

26/03/21 12:27 STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca odmowy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy w Warszawie w sprawie odszkodowania za szkody górnicze spowodowane przez spółkę zależną - ZGH "Bolesław" S.A.
11/03/21 16:41  brak uprawnień BM mBanku podwyższyło cenę docelową Stalprodukt do 397,79 zł
26/02/21 17:03 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/02/21 13:49  brak uprawnień Stalprodukt szacuje skonsolidowany zysk netto w IV kw. '20 na 43,5 mln zł
13:36 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2020 roku
27/01/21 08:29 STALPRODUKT: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
18/12/20 09:08  brak uprawnień Stalprodukt uruchomił nową halę elektrolizy cynku wybudowaną kosztem ok. 295 mln zł
08:38 STALPRODUKT: Zakończenie realizacji kluczowej inwestycji w Segmencie Cynku
25/11/20 13:44 STALPRODUKT: Ostateczna decyzja dotycząca nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego kar pieniężnych na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza
13/11/20 17:06 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/20 11:43  brak uprawnień Stalprodukt szacuje skonsolidowany zysk netto w III kw. '20 na 48,4 mln zł
11:21 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2020 roku
02/11/20 09:38 STALPRODUKT: Zawarcie istotnej umowy na dostawę rudy cynkowo-ołowiowe przez podmiot zależny - ZGH "Bolesław" S.A.
09/10/20 16:47  brak uprawnień Stalprodukt przeprowadzi przegląd opcji strategicznych
16:38 STALPRODUKT: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych