info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 05:40
kontakt
STALPROD

Komunikaty

13/03/20 15:48 STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie odszkodowania za szkody górnicze spowodowane przez spółkę zależną
28/02/20 17:04 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/02/20 14:23  brak uprawnień Zysk netto Stalproduktu za IV kw. wyniósł 22,8 mln zł, poniżej oczekiwań
14:05 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2019 roku
27/01/20 16:28 STALPRODUKT: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
17/12/19 11:56 STALPRODUKT: Nieostateczna decyzja o nałożeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego kary na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza
15/11/19 17:02 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/19 15:22  brak uprawnień Grupa Stalprodukt miała w III kw. 2019 roku 35,7 mln zł zysku netto oraz 50,5 mln zł EBIT
15:03 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2019 rok
24/09/19 10:28  brak uprawnień STALPRODUKT SA (2/2019) Stalprodukt Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
10/09/19 15:41  brak uprawnień Minister Środowiska zatwierdził dokumentację geologiczną złoża "Laski 1"
15:23 STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża "Laski 1"
30/08/19 18:19 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/19 14:24  brak uprawnień Grupa Stalproduktu miała w II kw. 2019 roku 51,8 mln zł zysku netto
13:45 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętcyh przez Emitenta w I półroczu 2019 r.