info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 15:36
kontakt
STALPROD

Komunikaty

02/08/19 14:24  brak uprawnień Grupa Stalproduktu miała w II kw. 2019 roku 51,8 mln zł zysku netto
13:45 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętcyh przez Emitenta w I półroczu 2019 r.
26/06/19 07:33 STALPRODUKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2019 r.
19/06/19 15:52  brak uprawnień Stalprodukt wypłaci 5 zł dywidendy na akcję
15:46 STALPRODUKT: Wypłata dywidendy
15:45 STALPRODUKT: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.
15:14  brak uprawnień Haitong Bank obniżył cenę docelową Stalproduktu do 362,69 zł
18/06/19 14:22 STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - ZGH "Bolesław" S.A.
24/05/19 16:29 STALPRODUKT: Powołanie osób zarządzajacych
16:28 STALPRODUKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/05/19 17:06 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/19 07:32  brak uprawnień Bank Handlowy opuści indeks MSCI Poland
08/05/19 16:45 STALPRODUKT: Komentarz Zarządu do informacji o czasowym wyłączeniu części surowcowej krakowskego oddziału ArcelorMittal Poland S.A.
14:46  brak uprawnień Grupa Stalproduktu miała w I kw. 2019 roku 44,3 mln zł zysku netto
14:25 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2019 roku