info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 22:20
kontakt
STALPROD

Komunikaty

18/12/20 09:08  brak uprawnień Stalprodukt uruchomił nową halę elektrolizy cynku wybudowaną kosztem ok. 295 mln zł
08:38 STALPRODUKT: Zakończenie realizacji kluczowej inwestycji w Segmencie Cynku
25/11/20 13:44 STALPRODUKT: Ostateczna decyzja dotycząca nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego kar pieniężnych na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza
13/11/20 17:06 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/20 11:43  brak uprawnień Stalprodukt szacuje skonsolidowany zysk netto w III kw. '20 na 48,4 mln zł
11:21 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2020 roku
02/11/20 09:38 STALPRODUKT: Zawarcie istotnej umowy na dostawę rudy cynkowo-ołowiowe przez podmiot zależny - ZGH "Bolesław" S.A.
09/10/20 16:47  brak uprawnień Stalprodukt przeprowadzi przegląd opcji strategicznych
16:38 STALPRODUKT: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
02/10/20 17:12 STALPRODUKT: Nabycie znacznego pakietu akcji
17:11 STALPRODUKT: Zbycie znacznego pakietu akcji
17:09 STALPRODUKT: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta
28/08/20 17:29 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/20 16:42  brak uprawnień BM mBanku rekomenduje "kupuj" Stalprodukt z ceną docelową 336,15 zł
05/08/20 14:49  brak uprawnień Stalprodukt miał w I półroczu 78,5 mln zł zysku netto