info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 14:02
kontakt
STALPROD

Komunikaty

29/07/21 12:33  brak uprawnień STALPRODUKT SA (1/2021) Stalprodukt Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/07/21 11:39  brak uprawnień Trigon DM obniżył rekomendacje dla Grupy Kęty, Mangaty i Stalproduktu
29/06/21 10:17 STALPRODUKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki
22/06/21 16:12  brak uprawnień Stalprodukt wypłaci 6 zł dywidendy na akcję
16:06 STALPRODUKT: Wypłata dywidendy
STALPRODUKT: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
15/06/21 14:35 STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - ZGH "Bolesław" S.A.
02/06/21 18:50 STALPRODUKT: Korekta i uzupełnienie raportu bieżącego nr 7 z dnia 27.05.2021 r. ws. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/06/21 12:07 STALPRODUKT: Korekta raportu bieżcego nr 7 z dnia 27.05.2021 r. ws. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/05/21 16:10 STALPRODUKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/05/21 17:26 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz raportu rocznego
17:22 STALPRODUKT: Korekta Raportu Rocznego Stalprodukt S.A. za rok 2020
17:20 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/05/21 17:38  brak uprawnień Stalprodukt miał w I kw. 82,2 mln zł zysku netto, znacznie powyżej konsensusu
17:15 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2021 roku