info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 17:57
kontakt
STALPROD

Komunikaty

09/10/20 16:47  brak uprawnień Stalprodukt przeprowadzi przegląd opcji strategicznych
16:38 STALPRODUKT: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
02/10/20 17:12 STALPRODUKT: Nabycie znacznego pakietu akcji
17:11 STALPRODUKT: Zbycie znacznego pakietu akcji
17:09 STALPRODUKT: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta
28/08/20 17:29 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/20 16:42  brak uprawnień BM mBanku rekomenduje "kupuj" Stalprodukt z ceną docelową 336,15 zł
05/08/20 14:49  brak uprawnień Stalprodukt miał w I półroczu 78,5 mln zł zysku netto
14:34 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I półroczu 2020 roku
01/07/20 16:24 STALPRODUKT: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
23/06/20 15:02 STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - ZGH "Bolesław" S.A.
19/06/20 13:19 STALPRODUKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki
18/06/20 17:08 STALPRODUKT: Pośrednie zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta
17/06/20 18:34  brak uprawnień GPW Benchmark: korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki STALPROD (ISIN PLSTLPD00017) z indeksu WIGdiv.
15/06/20 17:14  brak uprawnień Stalprodukt przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy