info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.09, godz. 06:22
kontakt
DDISTANCE

Komunikaty

05/12/19 11:21  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (18/2019) Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 oraz 2020
26/11/19 18:01 DRAW DISTANCE SA: Zmiana terminu premiery gry "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" na platformie PC
12/11/19 08:43 DRAW DISTANCE SA: Zawarcie aneksu do umowy licencyjnej z Paradox Interactive AB
08/11/19 17:05  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (17/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
18/10/19 21:12 DRAW DISTANCE SA: Ustalenie daty premiery gry "Vampire: the Masquerade - Coteries of New York" na platformie PC
01/10/19 08:43 DRAW DISTANCE SA: Ustalenie daty premiery gry "Midnight Evil" na platformie Nintendo Switch
30/09/19 17:39  brak uprawnień DDISTANCE (16/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
08:52 DRAW DISTANCE SA: Przyznanie dofinansowania w ramach konkursu GameINN
10/09/19 12:02 DRAW DISTANCE SA: Podpisanie umowy wydawniczej dla gry "Ritual: Crown of Horns"
05/09/19 18:35  brak uprawnień GPW: zmiana firmy spółki IFUN4ALL SA na RAW DISTANCE SA
30/08/19 14:02  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (15/2019) Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
29/08/19 14:50  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (14/2019) Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
23/08/19 13:50  brak uprawnień IFUN4ALL SA (13/2019) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
09/08/19 21:30  brak uprawnień IFUN4ALL SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
28/06/19 18:56 IFUN4ALL SA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 r.