info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 02:56
kontakt
DDISTANCE

Komunikaty

10/09/19 12:02 DRAW DISTANCE SA: Podpisanie umowy wydawniczej dla gry "Ritual: Crown of Horns"
05/09/19 18:35  brak uprawnień GPW: zmiana firmy spółki IFUN4ALL SA na RAW DISTANCE SA
30/08/19 14:02  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (15/2019) Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
29/08/19 14:50  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (14/2019) Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
23/08/19 13:50  brak uprawnień IFUN4ALL SA (13/2019) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
09/08/19 21:30  brak uprawnień IFUN4ALL SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
28/06/19 18:56 IFUN4ALL SA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 r.
18:51  brak uprawnień IFUN4ALL SA (11/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej
18:40  brak uprawnień IFUN4ALL SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 28 czerwca 2019 r.
24/06/19 10:41  brak uprawnień IFUN4ALL SA (9/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10/06/19 16:03  brak uprawnień IFUN4ALL SA (8/2019) Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:59 IFUN4ALL SA: Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/05/19 09:54  brak uprawnień IFUN4ALL SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r.
09:47 IFUN4ALL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r.
08:11 IFUN4ALL SA: Zawarcie umowy z Legendary Television Productions