info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 03:17
kontakt
DDISTANCE

Komunikaty

19/07/21 21:09  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (8/2021) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
14/07/21 14:27 DRAW DISTANCE SA: Zmiana terminu zakończenia przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji serii C
24/06/21 09:27  brak uprawnień Draw Distance rozpoczyna publiczną ofertę do 2,25 mln akcji
09:12 DRAW DISTANCE SA: Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki
21/06/21 15:49 DRAW DISTANCE SA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21.06.2021 r.
15:43  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (7/2021) Uchwały podjęte na drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 21 czerwca 2021 roku
15:37 DRAW DISTANCE SA: Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii C
01/06/21 13:18 DRAW DISTANCE SA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01.06.2021 r.
13:03  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (6/2021) Powołanie Zarządu i Rady Nadzorczej nowej kadencji
12:55  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (5/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte do ogłoszenia przerwy
12:45 DRAW DISTANCE SA: Ogłoszenie przerwy w obradach w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/05/21 10:19 DRAW DISTANCE SA: Zawarcie umowy z NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
10/05/21 18:32  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.
04/05/21 17:45  brak uprawnień DRAW DISTANCE SA (3/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 czerwca 2021 r.
17:35 DRAW DISTANCE SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 czerwca 2021 r.