info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 04:13
kontakt
CARLSON

Komunikaty

15/06/21 22:04 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów
21:40 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o osiągnieciu progu 15 %w ogólnej liczbie głosów
20:53 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 15 % w ogólnej liczbie głosów
14/06/21 21:32  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (21/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- raport miesięczny za maj 2021r.| Monthly Report May 2021
13:40  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (20/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. ? rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego|registration of an increase in the share capital
08/06/21 23:06  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (19/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.-Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania JSF I SSF
22:21 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał na dzień 5 lipca 2021r.
21:58  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (18/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał na dzień 5 lipca 2021r.|Convening the Ordinary General Meeting
10:00  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (17/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. ? uzupełnienie raportu rocznego Emitenta(2) | CARLSON INVESTMENTS S.A. - Supplement to the Issuer's Annual Report(2)
07/06/21 22:44  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (16/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. ?uzupełnienie raportu rocznego Emitenta |A supplement to the Issuer's annual report
31/05/21 23:55  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (15/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- raport roczny za 2020 r | Annual Report 2020
28/05/21 14:20 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Sprzedaż udziałów spółki zależnej
20/05/21 21:08 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Sprostowanie do zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji
19/05/21 22:34  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (14/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. - zakończenie subskrypcji Akcji serii R | Completion of subscription of series R shares
21:38  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (13/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. - korekta raportu okresowego za IV kwartał 2020 r.|Correction to the interim report for the fourth quarter of 2020