info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 08:50
kontakt
CARLSON

Komunikaty

04/03/21 08:27 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
07:55  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (4/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
02/03/21 17:08  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (3/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/02/21 23:13  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (2/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- raport okresowy za IV kwartał 2020r.
21/01/21 09:29  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (1/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
10/12/20 22:41 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A.-informacja poufna w sprawie wpisu CARLSON INVESTMENTS Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. do rejestru zarządzających ASI
18/11/20 08:46 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2020 r.
17/11/20 21:18 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A.-treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 listopada 2020 r.
20:32  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (29/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.-treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 listopada 2020 r.
14/11/20 16:04  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (28/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.- raport okresowy za III kwartał 2020r
03/11/20 17:41 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A.-piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji.
23/10/20 20:30 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
20:24 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zawiadomienie o przekroczeniu progu 15%w ogólnej liczbie głosów w Spółce
18:59  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (27/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A. ?korekta raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 22-10-2020 w sprawie zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
22/10/20 19:33  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (26/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A. - zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie