info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 17:33
kontakt
CARLSON

Komunikaty

22/09/21 08:09 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez podmiot zależny od Emitenta
21/09/21 21:59 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną.
14/09/21 22:30 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna - zawiązanie podmiotu zależnego prawa czeskiego w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta.
21:30  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (31/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- raport miesięczny za sierpień 2021 R.| Monthly Report August 2021
02/09/21 09:24 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Informacja poufna - zarejestrowanie spółki zależnej w Krajowym Rejestrze Sądowym
01/09/21 21:19  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (30/2021) CARLSON INVESTMENT S.A. - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta | Changes in the composition of the Issuer's Supervisory Board
19:12  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (29/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.-treść uchwał podjętych przez NWZ 01-09-2021r.| Content of the resolutions adopted by the EGM 01-09-2021
17:42 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 -09-2021 r.
27/08/21 20:56  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (28/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A. -kandydatury na członków Rady Nadzorczej |Candidates for Supervisory Board Members
16/08/21 18:11  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (27/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- raport okresowy za 2 kwartał 2021r. | Regular report form Q1 2021
14/08/21 13:17  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS ASI SA (26/2021) CARLSON INVESTMENTS S.A.- raport miesięczny za lipiec 2021 R.|Monthly Report July 2021
13/08/21 16:56 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na Boerse Stuttgart | Introduction of the Issuer's shares to trading on the Boerse Stuttgart
10/08/21 17:56 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Realizacja umowy doradztwa - wsparcie w procesie inwestycji w nową spółkę portfelową Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k. (Carlson ASI Evig Alfa)
09/08/21 16:50 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Nabycie udziałów w spółce
06/08/21 22:01 CARLSON INVESTMENTS S.A.: Zmiana nazwy partnerskiego podmiotu.