info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 08:19
kontakt
SYNERGA

Komunikaty

31/03/20 23:55 SYNERGA.fund S.A.: Otrzymanie z PARP postanowienia w sprawie konieczności zwrotu części środków otrzymanych w ramach dofinansowania realizacji projektu
23:49 SYNERGA.fund S.A.: Zawarcie umowy na realizację działań wynikających z podpisanego Term Sheet
23:44 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie Aneksu do Term Sheet
19/03/20 11:51 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
09/03/20 10:26  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (3/2020) Raport roczny za 2019 r.
12/02/20 08:56  brak uprawnień JR Holding ASI chce współpracować przy wdrożeniu terapii leczenia stwardnienia rozsianego
08:20 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
05/02/20 16:55 SYNERGA.fund S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10:53 SYNERGA.fund S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
10:44 SYNERGA.fund S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
29/01/20 16:09  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (2/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
24/01/20 03:14 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
17/01/20 21:10  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
23/12/19 23:58  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (21/2019) Zarejestrowanie przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
09/11/19 21:27 SYNERGA.fund S.A.: Otrzymanie z PARP postanowienia w sprawie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego odnośnie projektu dotacyjnego.