info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 12:41
kontakt
SYNERGA

Komunikaty

06/04/21 20:31 SYNERGA.fund S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
15/03/21 19:33  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (3/2021) Raport roczny za 2020 rok obrotowy
27/01/21 14:59  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (2/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
07/01/21 23:06  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (1/2021) Zarejestrowanie przez Sąd scalenia akcji i zmian w Statucie Spółki
28/12/20 11:30 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie listu intencyjnego przez Ongeno
21/12/20 09:02 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet
15/12/20 23:38 SYNERGA.fund S.A.: Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego
09/12/20 15:50 SYNERGA.fund S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
20/11/20 09:33 SYNERGA.fund S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
04/11/20 00:30 SYNERGA.fund S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
03/11/20 18:57  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (11/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
08:55 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie umowy ramowej o współpracy dot. terapii stwardnienia rozsianego (SM) przez Ongeno
21/10/20 19:48  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (10/2020) Zarejestrowanie przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie 100 akcji i zmian w Statucie Spółki
15/10/20 13:20 SYNERGA.fund S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/09/20 15:10 SYNERGA.fund S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji