info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 02:21
kontakt
SYNERGA

Komunikaty

19/08/19 23:42  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (19/2019) Zarejestrowanie przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
09/08/19 12:43 SYNERGA.fund S.A.: Zawarcie porozumienia do umowy poręczenia pożyczki
08/08/19 17:37  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (18/2019) Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały/uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:41  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (17/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
05/07/19 10:18 SYNERGA.fund S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 28.06.2019 roku
28/06/19 22:51  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (16/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
26/06/19 22:45 SYNERGA.fund S.A.: Nabycie udziałów w ALL IN! GAMES sp. z o.o.
14/06/19 21:09  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (15/2019) Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych
13/06/19 19:21  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (14/2019) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
19:07  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (13/2019) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
18:44 SYNERGA.fund S.A.: Rozwiązanie Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet"
01/06/19 23:48  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (12/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku
23:39 SYNERGA.fund S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku
23/05/19 09:38 SYNERGA.fund S.A.: Korekta raportu ESPI nr 17/2019
22/05/19 23:25 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie Aneksu do Porozumienia o Podstawowych Warunkach Transakcji "Term Sheet"