info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 07:06
kontakt
CFG

Komunikaty

25/03/20 13:52 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Przeniesienie praw majątkowych do gier z serii Hard West
10/03/20 14:06 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
13:30  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
07/02/20 11:43  brak uprawnień Creativeforge Games planuje dwie premiery własnych produkcji w 2020 roku
07:55  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (3/2020) Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2019 r.
06/02/20 14:12 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki - całkowita spłata pożyczek
13/01/20 16:34  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
08/01/20 12:28  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (1/2020) Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej
08/11/19 08:31  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (21/2019) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r.
18/10/19 13:51 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawiązanie spółki Ancient Games S.A.
17/10/19 15:19 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Running With Scissors LLC
26/09/19 10:17  brak uprawnień CreativeForge Games spłaci 3 mln zł pożyczki, pozostałą część do marca '22
08:19 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki
25/09/19 10:51  brak uprawnień Program motywacyjny CreativeForge Games zakłada 1 mln zł zysku w '19
10:32 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu Motywacyjnego