info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 13:18
kontakt
CFG

Komunikaty

03/03/21 22:46 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie umowy ze spółką PROCIDIS
23/02/21 23:04 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawiązanie spółki NPC Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
10/02/21 08:38  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (3/2021) Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2020 r.
05/02/21 15:30  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2020 r.
17/01/21 17:57  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
27/11/20 23:04 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
13/11/20 21:52 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawiązanie Garlic Jam Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
06/11/20 17:32  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (15/2020) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2020 r.
10/10/20 22:40 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Slitherine Software UK LTD.
22/09/20 22:25 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawiązanie G-DEVS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
07/09/20 23:29 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawiązanie SlavGames sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
21/08/20 20:44 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Nabycie udziałów w spółkach KG LIV sp. z o.o. oraz KG XCVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
07/08/20 00:05  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (14/2020) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r.
24/07/20 15:48 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w zakresie produkcji gry Phantom Doctrine 2: The Cabal w wersji na PC
22/06/20 18:43 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2020