info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 20:41
kontakt
CFG

Komunikaty

10/10/20 22:40 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Slitherine Software UK LTD.
22/09/20 22:25 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawiązanie G-DEVS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
07/09/20 23:29 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawiązanie SlavGames sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
21/08/20 20:44 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Nabycie udziałów w spółkach KG LIV sp. z o.o. oraz KG XCVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
07/08/20 00:05  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (14/2020) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r.
24/07/20 15:48 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w zakresie produkcji gry Phantom Doctrine 2: The Cabal w wersji na PC
22/06/20 18:43 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2020
18:13  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (13/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
18:07  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (12/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CreativeForge Games S.A.
09:14 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ustalenie ceny i daty premiery gry Hard West na PlayStation 4
08:45 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Hard West na Xbox One
19/06/20 13:04 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Slitherine Software UK LTD.
09/06/20 22:52  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (11/2020) Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej
26/05/20 16:12 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
15:03  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał