info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.11, godz. 00:42
kontakt
CFG

Komunikaty

22/06/20 18:43 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2020
18:13  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (13/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
18:07  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (12/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CreativeForge Games S.A.
09:14 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ustalenie ceny i daty premiery gry Hard West na PlayStation 4
08:45 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Hard West na Xbox One
19/06/20 13:04 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Slitherine Software UK LTD.
09/06/20 22:52  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (11/2020) Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej
26/05/20 16:12 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
15:03  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A. wraz z projektami uchwał
20/05/20 00:22  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (9/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok
00:14  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (8/2020) Jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok
19/05/20 08:32 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Zapowiedź wydania nowej gry - Builders of Greece
08:27 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Ustalenie ceny i daty premiery gry Hard West na Xbox One
07/05/20 06:31  brak uprawnień CREATIVEFORGE GAMES SA (7/2020) Skonsolidowany raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 r.
20/04/20 22:41 CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Informacja odnośnie liczby graczy oczekujących na zakup gier Emitenta w sklepie Steam