info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 12:38
kontakt
DBEBERGY

Komunikaty

16/03/21 08:23 DB ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
11/02/21 09:26  brak uprawnień DB ENERGY SA (1/2021) Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2020/2021
07/01/21 18:23 DB ENERGY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 19 MAR
22/12/20 18:47  brak uprawnień Akcjonariusze DB Energy zdecydowali o nowej emisji akcji i przejściu na rynek główny GPW
17:20 DB ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:17 DB ENERGY S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17:12  brak uprawnień DB ENERGY SA (16/2020) Powołanie nowej kadencji Rady Nadzorczej
17:09  brak uprawnień DB ENERGY SA (15/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna
12/12/20 08:43  brak uprawnień DB ENERGY SA (14/2020) Powołanie nowej kadencji Zarządu Spółki
27/11/20 09:47  brak uprawnień DB Energy planuje emisję akcji i przejście na rynek główny GPW w '21
26/11/20 20:59  brak uprawnień DB ENERGY SA (13/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r.
20:55 DB ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2020 r.
19:03  brak uprawnień DB ENERGY SA (12/2020) Raport Roczny za rok obrotowy 2019/2020
19/11/20 10:16  brak uprawnień DB ENERGY SA (11/2020) Korekta raportu kwartalnego za I kw. roku obrotowego 2020/2021
18/11/20 09:32  brak uprawnień DB Energy widzi wzrost zainteresowania firm poprawą efektywności energetycznej (wywiad)