info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 14:46
kontakt
MOONLIT

Komunikaty

26/03/20 12:31 MOONLIT S.A.: Informacja o zainteresowaniu graczy nowym projektem Emitenta (ranking Top Wishlist)
25/03/20 15:24  brak uprawnień MOONLIT SA (13/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2020 r.
15:20 MOONLIT S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2020 r.
23/03/20 11:00 MOONLIT S.A.: Zapowiedź wydania nowej gry Emitenta
20/03/20 21:15  brak uprawnień MOONLIT SA (12/2020) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego
21:13  brak uprawnień MOONLIT SA (11/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
18/03/20 19:54  brak uprawnień MOONLIT SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz decyzja o opublikowaniu raportu okresowego za IV kwartał 2019 r.
03/03/20 20:21  brak uprawnień MOONLIT SA (9/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 30 marca 2020 r.
20:16 MOONLIT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 30 marca 2020 r.
26/02/20 23:03  brak uprawnień MOONLIT SA (8/2020) Korekta raportu EBI nr 7/2020: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
20:42  brak uprawnień MOONLIT SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
20:34  brak uprawnień MOONLIT SA (6/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A.
20:29 MOONLIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. w dniu 25 lutego 2020 r.
20:18 MOONLIT S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A.
15:12 MOONLIT S.A.: Kupno akcji przez członka RN