info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:27
kontakt
MOONLIT

Komunikaty

19/03/21 17:16  brak uprawnień MOONLIT SA (3/2021) Raport roczny Moonlit S.A. za 2020 rok
22/02/21 19:50 MOONLIT S.A.: Zawarcie umowy z Titan - Forge Roman Łakomiak na wsparcie modelarskie wykorzystywane w grze Model Builder
18/02/21 20:10 MOONLIT S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09/02/21 19:53 MOONLIT S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect akcji serii E
18:21  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki MOONLIT S.A.
04/02/21 07:45 MOONLIT S.A.: Termin zakończenia głównych prac produkcyjnych oraz przewidywany maksymalny termin premiery gry Model Builder
03/02/21 22:00 MOONLIT S.A.: Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii E na rynek NewConnect
17:44  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji serii E spółki MOONLIT S.A.
27/01/21 15:54  brak uprawnień MOONLIT SA (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
12/01/21 15:11  brak uprawnień MOONLIT SA (1/2021) Korekta raportu rocznego oraz sprawozdania finansowego Moonlit S.A. za 2019 r.
23/12/20 18:45 MOONLIT S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18:35 MOONLIT S.A.: Zbycie akcji i zawarcie umów lock-up
22/12/20 21:31 MOONLIT S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E na rynek NewConnect
21/12/20 22:05 MOONLIT S.A.: Zbycie akcji i zawarcie umów lock-up
16/11/20 20:54  brak uprawnień MOONLIT SA (39/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r. Moonlit Spółka Akcyjna