info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.22, godz. 11:27
kontakt
VRG

Komunikaty

20/02/20 22:13 VRG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 20 lutego 2020 roku
21:30 VRG S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 20 lutego 2020 roku; zmiany w składzie Rady Nadzorczej VRG S.A.
16:29  brak uprawnień Jerzy Mazgaj zaniepokojony zmianami w RN VRG; chciałby rozszerzenia zarządu spółki
14:29  brak uprawnień Akcjonariusze VRG powołali do rady nadzorczej 3 nowych członków, odwołało 2 osoby
07:46 VRG S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
18/02/20 17:24 VRG S.A.: Korekta zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej oraz zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.
16:45 VRG S.A.: Kandydatura Pana Grzegorza Janasa do Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"
14/02/20 17:26 VRG S.A.: Kandydatura Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu akcjonariusza VRG S.A. Ipopema 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.
12/02/20 17:39 VRG S.A.: Kandydatura Pana Piotra Nowjalisa na niezależnego członka Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działające w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.
10/02/20 13:59 VRG S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
05/02/20 11:40  brak uprawnień DM mBanku podniósł rekomendację dla VRG do "kupuj"
04/02/20 14:14  brak uprawnień Przychody VRG w styczniu wzrosły rdr o ok. 10 proc. do 78,2 mln zł
14:07 VRG S.A.: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w styczniu 2020.
03/02/20 17:04  brak uprawnień DM BOŚ podniósł wycenę akcji VRG do 5,10 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"
24/01/20 16:55 VRG S.A.: Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.