info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 14:14
kontakt
VRG

Komunikaty

03/03/21 16:04  brak uprawnień Przychody VRG w lutym wyniosły ok. 78,2 mln zł, wzrost o 2,5 proc. rdr
15:51 VRG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięta przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lutym 2021 roku
25/02/21 18:03 VRG S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 marca 2021 r., uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 marca 2021 r. oraz projekty uchwał w związku z uzupełnieniem porządku obrad.
17/02/21 17:32 VRG S.A.: Korekta tematu raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., zawierającego ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2021 r.; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2021 r.
16:44 VRG S.A.: Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 marca 2021 r.; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2021 r.
15/02/21 06:40  brak uprawnień VRG spodziewa się w '21 presji na marże; powtórzenie wyniku netto z '19 dużym wyzwaniem (wywiad)
03/02/21 18:05 VRG S.A.: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.
16:46  brak uprawnień Przychody VRG w styczniu wyniosły ok. 32,6 mln zł, spadek o 58,3 proc. rdr
16:28 VRG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięta przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w styczniu 2021.
28/01/21 13:38 VRG S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
19/01/21 18:22 VRG S.A.: Cofnięcie wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. i ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 1 marca 2021
15:31 VRG S.A.: Powołanie do składu Rady Nadzorczej VRG S.A. członka Rady Nadzorczej w trybie kooptacji
18/01/21 07:10  brak uprawnień ANALIZY2021: Wyniki spółek odzieżowo-obuwniczych poprawią się, ale to może być jeszcze trudny rok
12/01/21 21:17 VRG S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych celem ich dematerializacji
11/01/21 15:44 VRG S.A.: Powołanie członków Zarządu