info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 08:16
kontakt
INVENTION

Komunikaty

14/08/19 23:32  brak uprawnień INVENTIONMED SA (13/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
12/08/19 11:00  brak uprawnień Wniosek InventionMed o 16,2 mln zł dofinansowania pozytywnie oceniony przez MIiR
10:33 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie pisma z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie
02/07/19 21:04 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
21:00 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana stanu posiadania
18/06/19 13:28 INVENTIONMED S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14/06/19 15:12  brak uprawnień INVENTIONMED SA (12/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2019 r.
05/06/19 19:05 INVENTIONMED S.A.: otrzymanie informacji o spełnieniu warunków formalnych dla wniosku Centrum Badawczo Rozwojowego Inventionmed S.A.
27/05/19 18:37  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki INVENTIONMED SA
23/05/19 17:26 INVENTIONMED S.A.: podpisanie umowy o dofinansowanie na opracowanie wirtualnej strzykawki treningowej w wirtualnej rzeczywistości
17/05/19 17:24 INVENTIONMED S.A.: zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA) z Croma - Pharma GmbH
11:51  brak uprawnień INVENTIONMED SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.06.2019 r. wraz z projektami uchwał
11:48 INVENTIONMED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
15/05/19 19:16  brak uprawnień INVENTIONMED SA (10/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
26/04/19 22:09  brak uprawnień INVENTIONMED SA (9/2019) Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego