info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 21:25
kontakt
INVENTION

Komunikaty

31/12/20 13:00  brak uprawnień INVENTIONMED SA (21/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
16/11/20 17:16  brak uprawnień INVENTIONMED SA (20/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
04/11/20 18:15 INVENTIONMED S.A.: nabycie nieruchomości pod Centrum Badawczo - Rozwojowe
03/11/20 20:45 INVENTIONMED S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
27/10/20 16:55  brak uprawnień INVENTIONMED SA (19/2020) Zmiana adresu Spółki
16/10/20 19:30 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
14/10/20 16:50 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
12/10/20 20:33 INVENTIONMED S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
20:29 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
14:42 INVENTIONMED S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14:37  brak uprawnień INVENTIONMED SA (18/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
08/10/20 18:37 INVENTIONMED S.A.: zawarcie umowy o zachowaniu poufności
06/10/20 20:04  brak uprawnień INVENTIONMED SA (17/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
19:58  brak uprawnień INVENTIONMED SA (16/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 października 2020 r.
01/10/20 16:17 INVENTIONMED S.A.: Korekta raportu ESPI nr 25/2020 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 6 października 2020 r.