info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 09:30
kontakt
INVENTION

Komunikaty

14/10/19 18:23 INVENTIONMED S.A.: zawarcie umowy o współpracy (MoU) z Croma - Pharma GmbH
07/10/19 20:15 INVENTIONMED S.A.: zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA) z HaptX Inc
30/09/19 20:56  brak uprawnień InventionMed otrzyma 16,2 mln zł dofinansowania projektu Centrum Badawczo?Rozwojowego
20:28 INVENTIONMED S.A.: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Centrum Badawczo - Rozwojowego Inventionmed S.A.
05/09/19 18:17 INVENTIONMED S.A.: sprzedaż obligacji serii A
27/08/19 20:43 INVENTIONMED S.A.: otrzymanie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania
26/08/19 22:11 INVENTIONMED S.A.: objęcie akcji serii E
14/08/19 23:32  brak uprawnień INVENTIONMED SA (13/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
12/08/19 11:00  brak uprawnień Wniosek InventionMed o 16,2 mln zł dofinansowania pozytywnie oceniony przez MIiR
10:33 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie pisma z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie
02/07/19 21:04 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
21:00 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana stanu posiadania
18/06/19 13:28 INVENTIONMED S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14/06/19 15:12  brak uprawnień INVENTIONMED SA (12/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2019 r.
05/06/19 19:05 INVENTIONMED S.A.: otrzymanie informacji o spełnieniu warunków formalnych dla wniosku Centrum Badawczo Rozwojowego Inventionmed S.A.