info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 09:21
kontakt
FIGENE

Komunikaty

30/03/20 15:04 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
23/03/20 15:38 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie porozumienia pomiędzy Emitentem a generalnym wykonawcą w zakresie budowy farm wiatrowych dotyczącego ustalenia zasad planowanej współpracy stron
20/03/20 18:51  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (7/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL za rok 2019
18:46  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (6/2020) Raport roczny FIGENE CAPITAL S.A. za rok 2019
11:55 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
18/03/20 12:31 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
17/03/20 19:12 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
14:44  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (5/2020) Powołanie członka Zarządu
13/03/20 16:03 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
13:30  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (4/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej
11:27  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (3/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
11/03/20 14:06  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (2/2020) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz innych zmian w statucie Spółki
06/03/20 15:03 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy cesji wierzytelności
14/02/20 11:09 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
03/01/20 20:22  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku