info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 10:25
kontakt
FIGENE

Komunikaty

11/05/21 17:24  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (8/2021) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
15/04/21 12:23 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
13/04/21 17:06  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (7/2021) Informacja o objęciu akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
12/04/21 16:43 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
01/04/21 18:46  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (6/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
24/03/21 18:20  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, G, H1, I, K i L5 spółki FIGENE CAPITAL S.A.
19/03/21 19:42  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (5/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL za rok 2020
19:39  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (4/2021) Raport roczny FIGENE CAPITAL S.A. za rok 2020
01/03/21 17:10 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z Afcon Renewable Energy Ltd
15/02/21 08:04 FIGENE CAPITAL S.A.: Informacja o ziszczeniu się warunku zawieszającego umowy na dostawę turbiny wiatrowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
02/02/21 12:11 FIGENE CAPITAL S.A.: Aneks do znaczącej umowy na dostawę turbiny wiatrowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
22/01/21 15:15  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (3/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii M1
15/01/21 12:25  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
12/01/21 10:00 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie Term Sheet dotyczącego potencjalnej współpracy z Afcon Renewable Energy Ltd
07/01/21 16:47  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (1/2021) Zmiana wniosku do GPW o wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO