info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:36
kontakt
FIGENE

Komunikaty

23/07/21 12:37 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (20/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii N
21/07/21 17:56 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (19/2021) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
02/07/21 15:56 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (18/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii L1 i L10
24/06/21 18:19 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (17/2021) Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A
23/06/21 15:48 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (16/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii K, objętych przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B2
22/06/21 14:20 FIGENE CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 21 czerwca 2021 r.
21/06/21 13:38 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (15/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 21 czerwca 2021 r.
11/06/21 17:26 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (14/2021) Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
01/06/21 12:13 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (13/2021) Uzupełnienie dokumentacji na WZA zwołane na dzień 21 czerwca 2021 r.
31/05/21 19:00 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (12/2021) Powołanie Wiceprezesa Zarządu
28/05/21 12:50 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (11/2021) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta
26/05/21 14:14 FIGENE CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
14:01 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
25/05/21 16:04 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie warunkowej umowy nabycia udziałów w spółkach z branży energetycznej
14/05/21 17:07 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (9/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.