info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.19, godz. 09:18
kontakt
FIGENE

Komunikaty

14/08/19 12:26  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (23/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
12/08/19 19:02 FIGENE CAPITAL S.A.: Szacunkowe dane finansowe za II kwartał 2019 r.
06/08/19 14:25  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (22/2019) Zakończenie subskrypcji akcji serii I
31/07/19 18:29 FIGENE CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 31.07.2019 r.
18:21  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (21/2019) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 31.07.2019 r.
30/07/19 19:50  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (20/2019) Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.
13:52  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (19/2019) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 lipca 2019 r.
12/07/19 12:41  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (18/2019) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 lipca 2019 r.
08/07/19 16:12  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (17/2019) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
05/07/19 15:04  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (16/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 lipca 2019 r. wraz z projektami uchwał
14:58 FIGENE CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 lipca 2019 r. wraz z projektami uchwał
27/06/19 14:31 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce z branży energetycznej
14:21 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie cesji wierzytelności
17/06/19 19:52  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (15/2019) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.
14/06/19 10:32  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (14/2019) Informacja o zamianie akcji imiennych serii F na akcje na okaziciela