info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 00:41
kontakt
FIGENE

Komunikaty

01/03/21 17:10 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z Afcon Renewable Energy Ltd
15/02/21 08:04 FIGENE CAPITAL S.A.: Informacja o ziszczeniu się warunku zawieszającego umowy na dostawę turbiny wiatrowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
02/02/21 12:11 FIGENE CAPITAL S.A.: Aneks do znaczącej umowy na dostawę turbiny wiatrowej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
22/01/21 15:15  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (3/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii M1
15/01/21 12:25  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
12/01/21 10:00 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie Term Sheet dotyczącego potencjalnej współpracy z Afcon Renewable Energy Ltd
07/01/21 16:47  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (1/2021) Zmiana wniosku do GPW o wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO
16:39 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
29/12/20 18:06  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (35/2020) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.
18/12/20 14:37 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta na dostawę turbiny wiatrowej
27/11/20 13:20 FIGENE CAPITAL S.A.: Piąte wezwanie FIGENE CAPITAL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13:09  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (34/2020) Piąte wezwanie FIGENE CAPITAL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
26/11/20 17:45  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (33/2020) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.
15:08 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
13:48 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze