info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.18, godz. 22:54
kontakt
AALLIANCE

Komunikaty

02/04/21 18:44 Arts Alliance S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 29 kwietnia 2021 roku
18:36  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (4/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 29 kwietnia 2021 roku
26/03/21 15:22 Arts Alliance S.A.: Zbycie udziałów Arts Alliance ASI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
23/03/21 17:34 Arts Alliance S.A.: Nabycie udziałów w Furia Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
22/03/21 10:09  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (3/2021) Raport roczny za 2020 rok
15/03/21 14:47  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
28/01/21 14:18  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
18/12/20 18:53 Arts Alliance S.A.: Wyjaśnienia i uzupełnienia do raportu ESPI nr 14/2020
13/11/20 18:38  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (22/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
10/11/20 17:51 Arts Alliance S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
17:46  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (21/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
06/11/20 18:18  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (20/2020) Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
03/11/20 19:15  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Arts Alliance
18:44 Arts Alliance S.A.: Zmiana stanu posiadania
30/10/20 15:58 Arts Alliance S.A.: Zmiana stanu posiadania