info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 09:34
kontakt
AALLIANCE

Komunikaty

14/08/19 21:21  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (16/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
22/07/19 12:27  brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (15/2019) Rejestracja zmiany Statutu - zmiana firmy spółki
09/07/19 16:47 Arts Alliance GK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 8 lipca 2019 roku
08/07/19 16:48  brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (14/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK S.A. w dniu 8 lipca 2019 roku
25/06/19 22:15  brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (13/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta
21/06/19 20:00  brak uprawnień GPW: nałożenie kary pieniężnej na spółkę ARTS ALLIANCE GK SA
12/06/19 16:29 Arts Alliance GK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:25  brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (12/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance GK S.A. na dzień 8 lipca 2019 roku
07/06/19 15:10  brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (11/2019) Raport roczny za 2018 rok
04/06/19 17:40  brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (10/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
30/05/19 17:56  brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (9/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
17:55  brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (8/2019) Zmiana daty przekazania raportu okresowego
24/05/19 19:41 Arts Alliance GK S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dot. proponowanych warunków inwestycji w SPV z QED Software Sp. z o.o.
22/05/19 14:52 Arts Alliance GK S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dot. proponowanych warunków inwestycji w Crunching Koalas Sp. z o.o.
14:36 Arts Alliance GK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku