info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.22, godz. 15:04
kontakt
CMI

Komunikaty

19/12/19 15:20 CM INTERNATIONAL S.A.: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
06/12/19 12:31 CM INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie zamówienia istotnej wartości na wykonanie oraz dostawę urządzeń kosmetycznych
22/11/19 15:32  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (16/2019) Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
20/11/19 16:20 CM INTERNATIONAL S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji
13/11/19 20:53  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (15/2019) Raport okresowy za III kw. 2019 r.
12/11/19 14:03 CM INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie zamówienia istotnej wartości na wykonanie oraz dostawę urządzeń kosmetycznych
20/09/19 15:24 CM INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie zamówienia istotnej wartości na wykonanie i dostawę urządzeń kosmetycznych
13/08/19 15:47  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (14/2019) Raport okresowy za II kw. 2019 r.
09/08/19 12:21  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (13/2019) Zawarcie z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
12:16  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (12/2019) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 r.
08/08/19 15:52 CM INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie zamówienia istotnej wartości na wykonanie oraz dostawę urządzeń kosmetycznych
14:08  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (11/2019) Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą
30/07/19 15:51  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (10/2019) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
28/06/19 15:07 CM INTERNATIONAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.
08:42  brak uprawnień CM INTERNATIONAL SA (9/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.