info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.17, godz. 13:58
kontakt
NOWAGALA

Komunikaty

29/12/20 14:56 NOWAGALA: Złożenie wniosku o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
28/12/20 17:34 NOWAGALA: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 28 grudnia 2020 roku
17:31 NOWAGALA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 28 grudnia 2020 roku
23/12/20 14:27 NOWAGALA: Aktualizacja informacja w zakresie działań restrukturyzacyjnych planowanych w Grupie Ceramiki Nowa Gala SA
22/12/20 11:07 NOWAGALA: Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji spółki Ceramika Nowa Gala SA
16/12/20 13:23 NOWAGALA: Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji Spółki i zawieszenie notowań
08:51  brak uprawnień Cerrad ogłasza przymusowy wykup akcji Ceramiki Nowej Gali
08:43  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CERAMIKA NOWA GALA S.A.
08:37  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki CERAMIKA NOWA GALA SA w drodze przymusowego wykupu
27/11/20 14:41 NOWAGALA: Postanowienie Sądu w sprawie upadku zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
24/11/20 17:40 NOWAGALA: Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji spółki Ceramika Nowa Gala SA
19/11/20 17:28 NOWAGALA: Zawarcie "Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń"
17:24 NOWAGALA: Zawarcie "Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń"
17:20 NOWAGALA: Zawarcie "Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń"
13/11/20 17:23 NOWAGALA: NOWAGALA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego