info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.22, godz. 18:00
kontakt
NOWAGALA

Komunikaty

22/01/20 15:49  brak uprawnień Cerrad kupił w wezwaniu 1.985.884 akcje Ceramiki Nowej Gali
15:42  brak uprawnień Wyniki wezwania na sprzedaż akcji spółki CERAMIKA NOWA GALA S.A.
21/01/20 14:30 NOWAGALA: Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
14/01/20 21:54 NOWAGALA: Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
07/01/20 15:37 NOWAGALA: Odpowiedź na pytanie akcjonariusza udzielona w trybie art. 428 § 5 k.s.h.
13:15 NOWAGALA: Terminy raportów okresowych publikowanych w 2020 roku
27/12/19 09:19 NOWAGALA: Sprostowanie omyłki pisarskiej dotyczącej RB 40/2019
24/12/19 14:50 NOWAGALA: Uchwały będące przedmiotem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 24 grudnia 2019
13:37  brak uprawnień Cerrad chce wykupić akcje od akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali po 0,73 zł
13:25 NOWAGALA: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 24 grudnia 2019 roku
13:11 NOWAGALA: Proces wykupu akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę przedmiotu działalności Spółki
19/12/19 07:42  brak uprawnień Ceramika Nowa Gala ustaliła na 68 mln zł minimalną cenę sprzedaży Ceramiki Gres
18/12/19 21:08  brak uprawnień Ceramika Nowa Gala w sprawozdaniu finans. za 2019 r. może obniżyć wartość księgową aktywów
20:39 NOWAGALA: Zaistnienie przesłanek do odpisania wartości aktywów
20:38 NOWAGALA: Uzupełnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 grudnia 2019 r. spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, opublikowanej raportem bieżącym nr 35/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.