info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 00:41
kontakt
NOWAGALA

Komunikaty

21/06/19 15:51 NOWAGALA: Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
17/06/19 20:30 NOWAGALA: Powołanie rady nadzorczej oraz zarządu emitenta na kolejna kadencję
20:28 NOWAGALA: Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 17 czerwca 2019 roku
15:05 NOWAGALA: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZA 17-06-2019
10/06/19 19:53 NOWAGALA: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
18:15 NOWAGALA: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
14:27 NOWAGALA: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 17 czerwca 2019 roku
05/06/19 19:13 NOWAGALA: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 czerwca 2019 roku.
14:48 NOWAGALA: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 czerwca 2019 roku.
22/05/19 15:05 NOWAGALA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala SA na dzień 17 czerwca 2019 roku
13:06 NOWAGALA: NOWAGALA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
13:02 NOWAGALA: NOWAGALA formularz raportu rocznego
12:56 NOWAGALA: Uzupełnienie informacji przekazanych w rocznych raportach okresowych za rok 2018
07/05/19 06:05 NOWAGALA: NOWAGALA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/05/19 13:29 NOWAGALA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku