info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.28, godz. 13:48
kontakt
NOWAGALA

Komunikaty

11/09/20 17:11 NOWAGALA: NOWAGALA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/20 11:31 NOWAGALA: Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji spółki Ceramika Nowa Gala SA
01/09/20 17:14  brak uprawnień Fundusz AgioFunds TFI wyszedł z akcjonariatu Ceramiki Nowej Gali
17:04 NOWAGALA: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza VALUE FIZ o zbyciu znacznego pakietu akcji
16:18 NOWAGALA: Sprzedaż akcji Spółki przez Akcjonariusza - wykonanie postanowienia "Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń"
31/08/20 16:14 NOWAGALA: Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA. w dniu 31 sierpnia 2020
14:37 NOWAGALA: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZA 31 sierpnia 2020 roku
11:59  brak uprawnień Cerrad kupi ponad 8,5 proc. akcji Ceramiki Nowej Gali od Value Funduszu Inwestycyjnego po 1 zł/szt.
11:13 NOWAGALA: Zawarcie "Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń"
28/08/20 08:14 NOWAGALA: Opinia Zarządu Spółki w sprawie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
24/08/20 16:05 NOWAGALA: Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
20/08/20 19:58 NOWAGALA: Zawarcie "Porozumienia w sprawie sprzedaży akcji oraz wzajemnego zrzeczenia się roszczeń"
13/08/20 13:12 NOWAGALA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
10/08/20 16:08 NOWAGALA: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
29/07/20 16:27 NOWAGALA: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną