info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 03:25
kontakt
MASSMEDICA

Komunikaty

15/10/20 12:25 MASSMEDICA S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12:20 MASSMEDICA S.A.: Zawarcie umowy na dostawę robota operacyjnego Omnibotics?
29/09/20 12:08 MASSMEDICA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
03/09/20 16:19 MASSMEDICA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.
01/09/20 16:43  brak uprawnień MASSMEDICA SA (13/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i powołanie jej członków na nową kadencję
14:53  brak uprawnień MASSMEDICA SA (12/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 r.
31/08/20 14:21  brak uprawnień MASSMEDICA SA (11/2020) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok
14:18  brak uprawnień Massmedica wypłaci 0,17 zł dywidendy na akcję
14:13 MASSMEDICA S.A.: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok
11/08/20 11:55  brak uprawnień MASSMEDICA SA (10/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
05/08/20 13:44  brak uprawnień MASSMEDICA SA (9/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:42  brak uprawnień Zarząd Massmedica rekomenduje wypłatę 0,17 zł dywidendy na akcję
13:36 MASSMEDICA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:24 MASSMEDICA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2019 roku
30/06/20 12:49  brak uprawnień MASSMEDICA SA (8/2020) Raport roczny za 2019 rok