info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 10:43
kontakt
BNPPPL

Komunikaty

02/08/19 07:56  brak uprawnień Onico złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości, ale chce wstrzymania rozpoznania tego wniosku
30/07/19 19:38  brak uprawnień BNP Paribas wezwał spółkę Onico do spłaty ponad 8 mln USD wierzytelności
13/07/19 17:17  brak uprawnień mBank i Millennium z największym udziałem kredytów indeksowanych w portfelu
10/07/19 16:04  brak uprawnień KNF odstąpiła od dodatkowego wymogu kapitałowego dla BNP Paribas związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi
15:41 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wygaśnięcia decyzji dotyczącej utrzymywania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego
28/06/19 15:16 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.
10:35 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
27/06/19 18:53 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
16:19 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
24/06/19 12:48  brak uprawnień PGNiG zawarł umowę kredytu odnawialnego na kwotę 10 mld zł (opis)
17/06/19 16:35 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zawarcie Umowy Kredytowej
14/06/19 18:46 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Uzupełnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
18:39 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Uchwała Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10/06/19 17:00 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwszy kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
05/06/19 14:48  brak uprawnień BNP Paribas Bank Polska sprzeda działalność faktoringową do BGŻ BNP Paribas Faktoring za 45 mln zł