info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 00:41
kontakt
BLKCHNLAB

Komunikaty

23/03/20 18:52 DOMENOMANIA.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Blockchain Lab S.A. w dniu 18.03.2020
19/03/20 14:17  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (11/2020) Życiorys zawodowy Pana Jakuba Potrzebowskiego - nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki
18/03/20 21:14 DOMENOMANIA.PL S.A.: Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
21:03 DOMENOMANIA.PL S.A.: Zawarcie umowy zbycia udziałów MTF Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
20:19  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (10/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Blockchain Lab S.A.
20:12  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (9/2020) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blockchain Lab S.A. z dnia 18 marca 2020 roku
03/03/20 21:45 DOMENOMANIA.PL S.A.: Udostępnienie wersji beta gry "Overlords: Empires at War" (wcześniej "Lord of Clans") na urządzenia mobilne w Polsce i Irlandii
21:05 DOMENOMANIA.PL S.A.: Zmiana stanu posiadania
02/03/20 19:44 DOMENOMANIA.PL S.A.: Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
29/02/20 23:45 DOMENOMANIA.PL S.A.: Zmiana stanu posiadania
23:33 DOMENOMANIA.PL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
19:41 DOMENOMANIA.PL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
27/02/20 20:55  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (8/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
20:46 DOMENOMANIA.PL S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
26/02/20 22:08  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (7/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki