info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 13:22
kontakt
ECCGAMES

Komunikaty

02/04/21 15:46 ECC GAMES S.A.: Zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego FORD
23/03/21 18:40  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ECC GAMES S.A.
22/03/21 21:47  brak uprawnień ECC GAMES SA (3/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020
17/03/21 17:53  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii J spółki ECC GAMES S.A.
15/02/21 21:27 ECC GAMES S.A.: Zmiana stanu posiadania
12/02/21 19:06  brak uprawnień ECC GAMES SA (2/2021) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu
29/01/21 21:28  brak uprawnień ECC GAMES SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
31/12/20 17:43 ECC GAMES S.A.: Rozpoczęcie testów soft launch gry Car Mechanic Simulator Racing
13/11/20 19:16  brak uprawnień ECC GAMES SA (18/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
28/10/20 21:23  brak uprawnień ECC GAMES SA (17/2020) Zamknięcie subskrypcji akcji serii J
09/10/20 22:48 ECC GAMES S.A.: Zawarcie umowy lock-up przez akcjonariuszy Spółki oraz Spółkę
08/10/20 23:28 ECC GAMES S.A.: zakończenie procesu zbierania deklaracji zainteresowania objęcia akcji serii J
23:10 ECC GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 1 października 2020 roku
01/10/20 23:53  brak uprawnień ECC GAMES SA (16/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 października 2020 roku
04/09/20 17:33 ECC GAMES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. na dzień 1 października 2020 roku.