info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 23:53
kontakt
ECCGAMES

Komunikaty

31/12/20 17:43 ECC GAMES S.A.: Rozpoczęcie testów soft launch gry Car Mechanic Simulator Racing
13/11/20 19:16  brak uprawnień ECC GAMES SA (18/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
28/10/20 21:23  brak uprawnień ECC GAMES SA (17/2020) Zamknięcie subskrypcji akcji serii J
09/10/20 22:48 ECC GAMES S.A.: Zawarcie umowy lock-up przez akcjonariuszy Spółki oraz Spółkę
08/10/20 23:28 ECC GAMES S.A.: zakończenie procesu zbierania deklaracji zainteresowania objęcia akcji serii J
23:10 ECC GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 1 października 2020 roku
01/10/20 23:53  brak uprawnień ECC GAMES SA (16/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 października 2020 roku
04/09/20 17:33 ECC GAMES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. na dzień 1 października 2020 roku.
17:24  brak uprawnień ECC GAMES SA (15/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 1 października 2020 r.
14/08/20 18:28  brak uprawnień ECC GAMES SA (14/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
18:23  brak uprawnień ECC GAMES SA (13/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
22/07/20 20:21  brak uprawnień ECC Games nie wyklucza emisji akcji na sfinansowanie przygotowania gry Car Mechanic Simulator Racing
19:59 ECC GAMES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o dzieło - Car Mechanic Simulator 2019
14/07/20 21:48 ECC GAMES S.A.: Zawarcie umowy lock-up z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
21:43 ECC GAMES S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze