info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 01:11
kontakt
INVFRICA

Komunikaty

27/10/20 19:45 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.
19:39 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 13/10/2020. Correction of the current number of 13/10/2020.
19:13 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu rocznego
13/10/20 18:28 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.
01/10/20 18:09 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej. Conclusion of a cash loan agreement.
18:04 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Spłata kapitału pożyczek pieniężnych przez Pożyczkobiorcę. Repayment of the principal of cash loans by the Borrower
09/07/20 17:37 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.
19/06/20 17:49 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zawarcie umów pożyczek pieniężnych. Conclusion of cash loan agreements
09/04/20 17:22 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu kwartalnego
26/03/20 17:58 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Cofnięcie licencji na obrót kryptowalutami. Withdrawal of the licenses for virtual currency services.
20/02/20 18:25 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 20.02.2020r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 20/02/2020).
03/02/20 20:05 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. Change of the ownership of the Issuer's shares.
29/01/20 19:25 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
23/01/20 21:20 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020. Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.
30/12/19 19:10 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu kwartalnego