info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 12:10
kontakt
INVFRICA

Komunikaty

19/06/20 17:49 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zawarcie umów pożyczek pieniężnych. Conclusion of cash loan agreements
09/04/20 17:22 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu kwartalnego
26/03/20 17:58 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Cofnięcie licencji na obrót kryptowalutami. Withdrawal of the licenses for virtual currency services.
20/02/20 18:25 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 20.02.2020r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 20/02/2020).
03/02/20 20:05 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. Change of the ownership of the Issuer's shares.
29/01/20 19:25 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
23/01/20 21:20 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020. Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.
30/12/19 19:10 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu kwartalnego
21/12/19 16:38 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.
18/11/19 20:58 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja o zawarciu umowy powiernictwa. Information on the conclusion of a trust deed.
04/10/19 20:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the half-year report SA-P for 2019.
03/10/19 21:12 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE formularz raportu półrocznego
20/09/19 18:11 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 20.09.2019 r.Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 20/09/2019.
29/08/19 17:40 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.
27/08/19 12:02 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE: Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2019 roku. The announcement of the Warsaw Stock Exchange S.A. of 27 August 2019.