info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.21, godz. 06:52
kontakt
ATLANTIS

Komunikaty

12/10/20 19:26 ATLANTIS: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020.Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.
08/10/20 18:31 ATLANTIS: Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 30.12.2019 roku.Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 30/12/2019.
09/07/20 18:04 ATLANTIS: Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.
26/05/20 06:28 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu kwartalnego
22/05/20 17:49 ATLANTIS: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020.Change of the publication date of the separate periodic report for the first 15 months of the financial year 2019-2020.
24/02/20 20:31 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu kwartalnego
20/02/20 18:04 ATLANTIS: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 20.02.2020r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 20/02/2020).
29/01/20 21:39 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE.
23/01/20 21:38 ATLANTIS: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020.Change of the publication date of the separate periodic report for the first 12 months of the financial year 2019-2020.
31/12/19 15:45 ATLANTIS: Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej / Conclusion of the loan agreement
15:40 ATLANTIS: Spłata pozostałej części pożyczki. / Repayment of the remaining part of the loan.
30/12/19 21:15 ATLANTIS: Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej z FON SE. Conclusion a Cash Loan Agreement with FON.
21:06 ATLANTIS: Otrzymanie spłaty pożyczki pieniężnej. / Receipt of cash loan repayment.
21/12/19 23:11 ATLANTIS: Rozwiązanie umowy z audytorem. (Termination of the contract with the auditor.)
29/11/19 17:59 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu kwartalnego