info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 09:47
kontakt
ATLANTIS

Komunikaty

12/04/21 19:50  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki ATLANTIS SE
18:08 ATLANTIS: Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
20/03/21 17:14 ATLANTIS: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 20.03.2021r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 20/03/2021).
08/03/21 19:33 ATLANTIS: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 08.03.2021r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 08/03/2021).
27/02/21 20:14 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu NWZA ATLANTIS SE - Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych.Notice on Calling an EGM of Shareholders of ATLANTIS SE. The beginning of the share buyback program.
22/02/21 18:34 ATLANTIS: Informacja na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Information on the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
15/02/21 21:28 ATLANTIS: Rozpoczęcie skupu akcji (Buy-back) -zawarcie umowy skupu akcji własnych Spółki Atlantis SE. The beginning of share buy-back - conclusion of the Atlantis SE share buyback agreement
17:59 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu NWZA ATLANTIS SE - Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych.Notice on Calling an EGM of Shareholders of ATLANTIS SE. The beginning of the share buyback program.
14:27  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych spółki ATLANTIS SE
09/02/21 15:01 ATLANTIS: Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego.Updating the Information Document.
04/02/21 17:12 ATLANTIS: Publikacja rozszerzonego Dokumentu Informacyjnego. Publication of an extended Information Document
28/01/21 20:43 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu NWZA ATLANTIS SE - Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych. Notice on Calling an EGM of Shareholders of ATLANTIS SE. The beginning of the share buyback program.
22/01/21 23:28 ATLANTIS: Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
19/01/21 00:36 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu półrocznego
15/01/21 17:25 ATLANTIS: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021.Change in the date of publication of half-yearly financial report for the financial year 2020-2021.