info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 07:55
kontakt
ATLANTIS

Komunikaty

19/01/21 00:36 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu półrocznego
15/01/21 17:25 ATLANTIS: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021.Change in the date of publication of half-yearly financial report for the financial year 2020-2021.
06/01/21 22:59 ATLANTIS: Informacja dla akcjonariuszy w sprawie darmowej emisji akcji(bonuss issue). Information for shareholders on the bonus issue of shares
29/12/20 13:59  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 978/2020 Zarządu Giełdy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki ATLANTIS SE
22/12/20 17:11  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany uchwały nr 978/2020
14/12/20 19:22  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki ATLANTIS SE
11/12/20 21:49 ATLANTIS: Dokument informacyjny emisji premiowej (bonus issue). Information document of the bonus issue
07/12/20 16:27 ATLANTIS: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 7.12.2020 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 7/12/2020.)
25/11/20 08:40 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu kwartalnego
13/11/20 17:26 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE
02/11/20 17:25 ATLANTIS: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.
17:12 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu rocznego
12/10/20 19:26 ATLANTIS: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020.Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.
08/10/20 18:31 ATLANTIS: Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 30.12.2019 roku.Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 30/12/2019.
09/07/20 18:04 ATLANTIS: Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.