info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 21:12
kontakt
ATLANTIS

Komunikaty

24/02/20 20:31 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu kwartalnego
20/02/20 18:04 ATLANTIS: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 20.02.2020r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 20/02/2020).
29/01/20 21:39 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE.
23/01/20 21:38 ATLANTIS: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020.Change of the publication date of the separate periodic report for the first 12 months of the financial year 2019-2020.
31/12/19 15:45 ATLANTIS: Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej / Conclusion of the loan agreement
15:40 ATLANTIS: Spłata pozostałej części pożyczki. / Repayment of the remaining part of the loan.
30/12/19 21:15 ATLANTIS: Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej z FON SE. Conclusion a Cash Loan Agreement with FON.
21:06 ATLANTIS: Otrzymanie spłaty pożyczki pieniężnej. / Receipt of cash loan repayment.
21/12/19 23:11 ATLANTIS: Rozwiązanie umowy z audytorem. (Termination of the contract with the auditor.)
29/11/19 17:59 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu kwartalnego
18/11/19 20:50 ATLANTIS: Informacja o zawarciu umowy powiernictwa.Information on the conclusion of a trust deed
01/10/19 02:09 ATLANTIS: Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the semi-annual report SA-P for 2019.
30/09/19 23:56 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu półrocznego
02/09/19 20:04 ATLANTIS: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 02.09.2019 r.Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 02/09/2019.
09/08/19 17:12 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE