info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 01:04
kontakt
ATLANTIS

Komunikaty

29/11/19 17:59 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu kwartalnego
18/11/19 20:50 ATLANTIS: Informacja o zawarciu umowy powiernictwa.Information on the conclusion of a trust deed
01/10/19 02:09 ATLANTIS: Korekta raportu półrocznego SA-P za 2019 rok. Correction to the semi-annual report SA-P for 2019.
30/09/19 23:56 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu półrocznego
02/09/19 20:04 ATLANTIS: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 02.09.2019 r.Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 02/09/2019.
09/08/19 17:12 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE
23/07/19 20:33 ATLANTIS: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.
20:25 ATLANTIS: Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lipca 2019 rokuThe announcement of the Warsaw Stock Exchange S.A. of 23 July 2019
22/07/19 23:23 ATLANTIS: ATLANTIS formularz raportu rocznego
21/06/19 18:48 ATLANTIS: Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki .Conclusion annex to loan agreement.
17/06/19 20:01 ATLANTIS: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Społki ATLANTIS SE z dnia 17.06.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 17/06/2019.)
05/06/19 22:25 ATLANTIS: Informacja o zmianie siedziby Emitenta.Information regarding change of the Issuer's seat.
28/05/19 21:15 ATLANTIS: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku.Change of the schedule for the publication of periodic reports in 2019.
16/05/19 17:54 ATLANTIS: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE
07/05/19 22:29 ATLANTIS: Informacja dla Akcjonariuszy.Information for Shareholders.