info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 01:46
kontakt
RESBUD

Komunikaty

07/07/20 17:14 RESBUD SE: Zakończenie okresu subskrypcji akcji. The end of the share subscription period.
03/07/20 20:10 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji dokumentów i tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication of documents and translation into Polish of the annual report for 2019.
30/06/20 16:59 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego
14/06/20 20:44 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
28/05/20 15:37 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
14/05/20 11:24 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
30/04/20 10:21 RESBUD SE: Informacja dotycząca wpływu epidemii wirusa COVID19 na działalność emitenta. Information on the impact of the COVID19 virus outbreak on the issuer's activities
29/04/20 15:43 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
15/04/20 09:05 RESBUD SE: Zmiany w składzie Zarządu. Changes in the composition of the Management Board.
30/03/20 18:24 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2020 roku oraz o wyborze audytora do badania sprawozdań finansowych w latach 2019 i 2020. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 30 March 2020 and about appointment of auditor for auditing financial statements in year 2019 and 2020.
19/03/20 18:09 RESBUD SE: Informacja dotycząca przedłużenia subskrypcji akcji. Information regarding extending of the share subscription.
09/03/20 09:22 RESBUD SE: Publikacja szacunkowych wybranych wstępnych danych finansowych za 2019 rok. Publication of selected estimates of preliminary financial data for 2019.
06/03/20 16:49 RESBUD SE: Data publikacji szacunkowych wstępnych danych finansowych za 2019 rok. Date of publication of estimates of preliminary financial data for 2019.
16:42 RESBUD SE: Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji. Information regarding completion of the share subscription.
05/03/20 18:00 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 30 marca 2020. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 30 March 2020.