info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 16:54
kontakt
RESBUD

Komunikaty

22/11/19 12:19 RESBUD SE: Utworzenie polskiego oddziału spółki Resbud SE. Establishing Polish branch of Resbud SE.
31/10/19 21:05 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 25 listopada 2019. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 25 November 2019.
11/10/19 18:27 RESBUD SE: Nabycie wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji w ramach emisji uchwalonej przez Resbud SE w dniu 31 maja 2019. Acquisition of in-kind contributions to cover shares in the issuance of Resbud SE shares adopted on 31 may 2019.
04/10/19 21:49 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Nabycie długoterminowych aktywów finansowych. Update of the information on the issuer's significant receivables. Purchase of the long term financial assets.
01/10/19 10:44 RESBUD SE: Zakończenie emisji akcji Resbud SE uchwalonej w dniu 31 maja 2019. Completion of the issuance of Resbud SE shares adopted on 31 May 2019.
30/09/19 21:26 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu półrocznego
25/09/19 14:37 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok. Change of the date of publication half-yearly report for 2019.
24/09/19 14:58 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 września 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the General Meeting convened on 24 September 2019.
02/09/19 17:53 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 24 września 2019. Information on the convening of the annual general meeting of shareholders RESBUD SE as at 24 September 2019.
19/08/19 21:10 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących emisji akcji Resbud SE uchwalonej w dniu 31 maja 2019. Update of the information regarding issuance of shares of Resbud SE adopted on 31 May 2019
12/08/19 16:53 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the General Meeting convened on 12 August 2019.
05/08/19 17:07 RESBUD SE: Informacja dotycząca emisji akcji Resbud SE. Information regarding the issuance of Resbud SE shares.
18/07/19 18:36 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 12 sierpnia 2019. Information on the convening of the annual general meeting of shareholders RESBUD SE as at 12 August 2019.
17/07/19 14:06 RESBUD SE: Wznowienie obrotu akcjami emitenta. Resumption of trading of issuer's shares.
15/07/19 17:51 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego