info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.15, godz. 03:45
kontakt
IFSA

Komunikaty

20/03/21 11:24 INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 20.03.2021 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 20/03/2021. )
27/02/21 18:03 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE. )
12/02/21 17:24 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu półrocznego
10/02/21 18:50 INVESTMENT FRIENDS SE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.)
28/12/20 18:22 INVESTMENT FRIENDS SE: Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)
04/12/20 16:02 INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 4.12.2020 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 4/12/2020.)
25/11/20 17:24 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu kwartalnego
12/11/20 18:43 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).
03/11/20 16:55 INVESTMENT FRIENDS SE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021).
02/11/20 17:13 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu rocznego
12/10/20 17:08 INVESTMENT FRIENDS SE: Korekta raportu 5/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Correction of the report no. 5/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2019/2020.)
09/10/20 20:08 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE. (Information on indirect increase of contribution in the total number of votes in Investment Friends SE)
20:04 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on increase of shareholding of Investment Friends SE.)
14/09/20 13:46  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki INVESTMENT FRIENDS SE
01/09/20 17:05 INVESTMENT FRIENDS SE: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 25.06.2020r. (Correction of an obvious clerical error in the current report no 19/2020 of 25/06/2020)