info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 23:23
kontakt
IFSA

Komunikaty

12/10/20 17:08 INVESTMENT FRIENDS SE: Korekta raportu 5/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2019/2020. (Correction of the report no. 5/2020. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2019/2020.)
09/10/20 20:08 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE. (Information on indirect increase of contribution in the total number of votes in Investment Friends SE)
20:04 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Investment Friends SE. (Information on increase of shareholding of Investment Friends SE.)
14/09/20 13:46  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki INVESTMENT FRIENDS SE
01/09/20 17:05 INVESTMENT FRIENDS SE: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 25.06.2020r. (Correction of an obvious clerical error in the current report no 19/2020 of 25/06/2020)
28/07/20 20:21 INVESTMENT FRIENDS SE: Rejestracja zmian Statutu Spółki. ( Registration of changes in the Articles of Association of the Company).
25/06/20 18:08 INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 25.06.2020 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 25/06/2020. )
16/06/20 19:31 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17:11 INVESTMENT FRIENDS SE: Przedterminowa spłata części pożyczki przez Pożyczkobiorcę.(Early repayment of a part of the loan by the Borrower)
16:48 INVESTMENT FRIENDS SE: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki. (Conclusion of an Annex to the Loan agreement)
16:31 INVESTMENT FRIENDS SE: Przedterminowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Early repayment of the loan by the Borrower.)
09/06/20 17:58 INVESTMENT FRIENDS SE: Zawarcie Umowy pożyczki.(Conclusion of a loan agreement.)
17:11 INVESTMENT FRIENDS SE: Przedterminowa spłata części pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Early repayment of a part of the loan by the Borrower).
04/06/20 16:50 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).
27/05/20 16:27 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE, które odbyło się w dniu 27.05.2020r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE held on 27/05/2020).