info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 10:40
kontakt
IFSA

Komunikaty

05/11/19 17:42  brak uprawnień GPW wznawia obrót akcjami Investment Friends, zawiesza obrót MVA Green Energy
04/11/19 17:11 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu rocznego
18/09/19 17:31 INVESTMENT FRIENDS SE: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.(Conclusion of an Annex to the Loan Agreement.)
08/07/19 17:55 INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z dnia 08.07.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE of 08/07/2019.)
27/06/19 22:17 INVESTMENT FRIENDS SE: Korekta raportu nr 37/2019 Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)
20:52 INVESTMENT FRIENDS SE: Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt.)
24/06/19 19:58 INVESTMENT FRIENDS SE: Podpisanie umowy cesji wierzytelności. (Signing of a debt assignment agreement.)
18/06/19 17:40 INVESTMENT FRIENDS SE: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.(Conclusion of an Annex to the Loan Agreement.)
17:29 INVESTMENT FRIENDS SE: Wcześniejsza spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.(Early reapyment of the loan by the Borrower.)
17/06/19 22:09 INVESTMENT FRIENDS SE: Zawarcie Umowy pożyczki. (Conclusion of a loan agreement).
19:43 INVESTMENT FRIENDS SE: Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Partial repayment of the loan principal by the Borrower).
15/06/19 07:27 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE).
07/06/19 17:22 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, które odbyło się w dniu 07.06.2019r.( Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE hold on 7 June 2019)
05/06/19 17:41 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zmianie adresu siedziby Emitenta.(Information regarding change of the Issuer's seat).
31/05/19 17:31 INVESTMENT FRIENDS SE: Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)