info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 04:24
kontakt
DITIX

Komunikaty

03/03/21 18:40  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki DITIX S.A.
18/02/21 18:11 DITIX S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
18:00 DITIX S.A.: Korekta zawiadomienia w trybie art.69 Ustawy o ofercie.
17/02/21 20:41 DITIX S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
20:35 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
20:25 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
11:13  brak uprawnień DITIX SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok.
10:43 DITIX S.A.: Wydanie pierwszej gry mobilnej "Bacteria Smasher" na platformie Google Play.
28/01/21 15:52  brak uprawnień DITIX SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
11/01/21 10:34 DITIX S.A.: Rozpoczęcie prac nad grą "Leon: The Debt Collector " przez spółkę zależną Ditix Games Sp. z o.o.
18/12/20 18:59 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
18:53 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16/12/20 18:20 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze
18:11 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
18:04 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze