info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 22:45
kontakt
DITIX

Komunikaty

16/07/21 11:27 DITIX S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry "Gród Kajka i Kokosza"
09/07/21 21:01 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządzcze
30/06/21 19:31 DITIX S.A.: Sprzedaż akcji własnych Emitenta.
15:00 DITIX S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
12:53 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
25/06/21 08:54 DITIX S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządzcze
24/06/21 10:40 DITIX S.A.: Wydanie gry mobilnej "Leon The Debt Collector" na platformie Google Play
17/05/21 14:22 DITIX S.A.: Umowa na realizację gry mobilnej o roboczym tytule: "Gród Kajka i Kokosza" zawarta przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o.
14/05/21 19:22  brak uprawnień DITIX SA (11/2021) Raport kwartalny DITIX S.A. za I kw. 2021 roku
13/05/21 17:10  brak uprawnień DITIX SA (10/2021) Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.
17:00 DITIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 12 maja 2021 roku.
12/05/21 16:32  brak uprawnień DITIX SA (9/2021) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16:15  brak uprawnień DITIX SA (8/2021) Informacja dotycząca publikacji raportu za kw. 2021 roku.
16:11  brak uprawnień DITIX SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2021 roku.
15/04/21 13:56  brak uprawnień DITIX SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 12 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał.