info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 22:14
kontakt
DITIX

Komunikaty

14/05/21 19:22  brak uprawnień DITIX SA (11/2021) Raport kwartalny DITIX S.A. za I kw. 2021 roku
13/05/21 17:10  brak uprawnień DITIX SA (10/2021) Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.
17:00 DITIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 12 maja 2021 roku.
12/05/21 16:32  brak uprawnień DITIX SA (9/2021) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16:15  brak uprawnień DITIX SA (8/2021) Informacja dotycząca publikacji raportu za kw. 2021 roku.
16:11  brak uprawnień DITIX SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2021 roku.
15/04/21 13:56  brak uprawnień DITIX SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 12 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał.
13:49 DITIX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 12 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał.
12/04/21 17:43 DITIX S.A.: Sprzedaż akcji własnych Emitenta
11:42 DITIX S.A.: Informacja w sprawie decyzji dotyczących akcji własnych Emitenta
07/04/21 08:43 DITIX S.A.: Umowa licencyjna na wydanie gry mobilnej o roboczym tytule: "Gród Kajka i Kokosza" przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o.
01/04/21 14:02 DITIX S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie decyzji dotyczących akcji własnych Emitenta
29/03/21 10:13 DITIX S.A.: Wydanie gry mobilnej "Quick Fish" na platformie Google Play
23/03/21 12:24 DITIX S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o.
22/03/21 21:41  brak uprawnień DITIX SA (5/2021) Raport roczny DITIX S.A. za 2020 rok