info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 11:34
kontakt
REINO

Komunikaty

24/09/20 16:20 REINO CAPITAL SA: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
11/09/20 22:56 REINO CAPITAL SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za i półrocze 2020 r.
04/09/20 19:47 REINO CAPITAL SA: Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji
07/08/20 22:44 REINO CAPITAL SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia spółek operacyjnych Grupy BUMA
29/07/20 15:05 REINO CAPITAL SA: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego - korekta omyłki pisarskiej
28/07/20 22:22 REINO CAPITAL SA: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego
27/07/20 18:35 REINO CAPITAL SA: Potwierdzenie przez Grupę RF CorVal rozwiązania umowy w sprawie strategicznego partnerstwa
13/07/20 21:06 REINO CAPITAL SA: Rozwiązanie umowy w sprawie strategicznego partnerstwa z Grupą RF CorVal
29/06/20 18:00 REINO CAPITAL SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REINO Capital S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku
17:36 REINO CAPITAL SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
18/06/20 08:28 REINO CAPITAL SA: Sfinalizowanie pierwszej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics
05/06/20 08:10  brak uprawnień Reino Capital nie kupi biznesu operacyjnego Grupy Buma
04/06/20 23:49 REINO CAPITAL SA: Rozwiązanie przedwstępnych umów nabycia spółek Grupy BUMA
02/06/20 22:17 REINO CAPITAL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 29 czerwca 2020 r.
27/05/20 22:25 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego