info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 15:39
kontakt
REINO

Komunikaty

21/11/19 00:13 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/19 17:51 REINO CAPITAL SA: Zawarcie aneksu nr 1 do listu intencyjnego i przedłużenie wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości
04/10/19 07:09  brak uprawnień Reino Capital i IO AM chcą stworzyć platformę inwestycyjną rynku nieruchomości logistycznych
00:53 REINO CAPITAL SA: Podpisanie umowy inicjującej proces nawiązywania strategicznego partnerstwa przy tworzeniu i zarządzaniu wehikułami inwestycyjnymi rynku nieruchomości logistycznych
23/09/19 23:04 REINO CAPITAL SA: Powołanie luksemburskiego funduszu inwestycyjnego oraz zawarcie listów inwestycyjnych związanych z nabyciem pierwszych aktywów
20:02 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/19 21:05 REINO CAPITAL SA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
19/07/19 16:02 REINO CAPITAL SA: Zawarcie listu intencyjnego i udzielenie wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości
15/07/19 23:53 REINO CAPITAL SA: Informacja o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. o zmianie statutu w związku z wprowadzeniem kapitału docelowego
11/07/19 07:58 REINO CAPITAL SA: Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. o zmianie statutu w związku z wprowadzeniem kapitału docelowego
25/06/19 14:44 REINO CAPITAL SA: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.
14:39 REINO CAPITAL SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
14/06/19 15:35  brak uprawnień Konsorcjum z Reino Capital złożyło ofertę nabycia holdingu nieruchomościowego
15:18 REINO CAPITAL SA: Złożenie oferty zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości
10/06/19 16:33 REINO CAPITAL SA: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2019 r.