info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.27, godz. 19:18
kontakt
REINO

Komunikaty

16/02/21 16:34 REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki
30/01/21 10:35 REINO CAPITAL SA: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia aktywów w ramach platformy Polish Logistics
26/01/21 16:40 REINO CAPITAL SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
13/01/21 22:20 REINO CAPITAL SA: Sfinalizowanie transakcji nabycia aktywów Grupy Buma
27/11/20 10:47 REINO CAPITAL SA: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
19/11/20 00:49 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/11/20 14:58 REINO CAPITAL SA: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
09/11/20 23:51 REINO CAPITAL SA: Sfinalizowanie kolejnej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics
27/10/20 11:33 REINO CAPITAL SA: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
24/10/20 15:13 REINO CAPITAL SA: Istotne zdarzenia związane z realizacją transakcji na aktywach Grupy Buma
12/10/20 16:28 REINO CAPITAL SA: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
01/10/20 15:25 REINO CAPITAL SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego inwestycji portfelowej w ramach platformy Polish Logistics
29/09/20 20:08 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/20 17:10 REINO CAPITAL SA: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
24/09/20 16:20 REINO CAPITAL SA: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki