info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 17:26
kontakt
REINO

Komunikaty

16/08/19 21:05 REINO CAPITAL SA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
19/07/19 16:02 REINO CAPITAL SA: Zawarcie listu intencyjnego i udzielenie wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości
15/07/19 23:53 REINO CAPITAL SA: Informacja o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. o zmianie statutu w związku z wprowadzeniem kapitału docelowego
11/07/19 07:58 REINO CAPITAL SA: Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. o zmianie statutu w związku z wprowadzeniem kapitału docelowego
25/06/19 14:44 REINO CAPITAL SA: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.
14:39 REINO CAPITAL SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
14/06/19 15:35  brak uprawnień Konsorcjum z Reino Capital złożyło ofertę nabycia holdingu nieruchomościowego
15:18 REINO CAPITAL SA: Złożenie oferty zakupu holdingu spółek działających w branży nieruchomości
10/06/19 16:33 REINO CAPITAL SA: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2019 r.
16:29 REINO CAPITAL SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
29/05/19 16:43 REINO CAPITAL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r.
12:55  brak uprawnień Reino Capital ma porozumienie z RF CorVal ws. strategicznego partnerstwa
12:21 REINO CAPITAL SA: Podpisanie porozumienia w sprawie strategicznego partnerstwa przy tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi rynku nieruchomości oraz dokonywaniu wspólnych akwizycji
23/05/19 16:45 REINO CAPITAL SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
15:04  brak uprawnień W wyniku wezwania Poligo Capital osiągnął 3,61 proc. ogólnej liczby głosów Reino Capital