info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 18:23
kontakt
QUARTICON

Komunikaty

28/06/21 15:10 QUARTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku
14:49  brak uprawnień QUARTICON SA (12/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej QuarticOn S.A. // Appointing a member of the Supervisory Board of QuarticOn S.A.
14:42  brak uprawnień QUARTICON SA (11/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ QuarticOn S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku // Resolutions adopted by the OGM of QuarticOn S.A. held on 28 June 2021
24/06/21 08:54 QUARTICON S.A.: Informacja o nowych umowach handlowych
11/06/21 23:33  brak uprawnień QUARTICON SA (10/2021) Uzupełnienie dokumentacji na ZWZ QuarticOn / Supplementation the documentation for the OGM of QuarticO
23:29 QUARTICON S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.
01/06/21 17:35  brak uprawnień QUARTICON SA (9/2021) Zwołanie ZWZ QuarticOn S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r. // Convening of the OGM of QuarticOn S.A. for 28 June 2021
17:32 QUARTICON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
31/05/21 22:56  brak uprawnień QUARTICON SA (8/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020 // Annual report for the financial year 2020
21:23  brak uprawnień QUARTICON SA (7/2021) Informacja nt. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect // Information on an incidentally breach of the Good Practices
17/05/21 17:50  brak uprawnień QUARTICON SA (6/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r. // Periodic report for the first quarter of 2021
15:05 QUARTICON S.A.: Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS
15:01 QUARTICON S.A.: Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS
05/05/21 14:27 QUARTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. w dniu 5 maja 2021 roku
13:58  brak uprawnień QUARTICON SA (5/2021) Treść uchwał podjętych przez NWZ QuarticOn S.A. w dniu 5 maja 2021 roku // Contents of the resolutions adopted by the EGM of QuarticOn S.A. held on 5 May 2021