info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 16:05
kontakt
QUARTICON

Komunikaty

02/04/20 15:51 QUARTICON S.A.: Aktualizacja informacji nt. wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
23/03/20 18:15  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii B, C i F spółki QUARTICON SA
17/03/20 18:52 QUARTICON S.A.: Informacja nt. wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
12/03/20 18:32  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, C i F spółki QUARTICON SA
04/03/20 07:33 QUARTICON S.A.: Podpisanie znaczącej umowy handlowej
14/02/20 17:03  brak uprawnień QUARTICON SA (4/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r. // Periodic report for the fourth quarter of 2019
11/02/20 15:58  brak uprawnień QUARTICON SA (3/2020) Wystąpienie do GPW z wnioskiem o zatwierdzenie dokumentu informacyjnego / Submission of application with the WSE for approval of the public information document
30/01/20 11:47 QUARTICON S.A.: Wstępne wyniki Spółki za IV kwartał 2019 r.
27/01/20 16:15  brak uprawnień QUARTICON SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku // Dates of publication of periodic reports in 2020
23/01/20 16:14 QUARTICON S.A.: Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży
13/01/20 14:56  brak uprawnień QUARTICON SA (1/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku objęcia akcji serii F oraz zmiana Statutu Spółki // Increased share capital due to subscription for Series F shares
19/12/19 15:58  brak uprawnień QUARTICON SA (28/2019) Podsumowanie subskrypcji akcji serii F // Summary of the Series F Shares subscriptions
13/12/19 18:13 QUARTICON S.A.: Informacja nt. emisji akcji serii F
11/12/19 22:24  brak uprawnień QUARTICON SA (27/2019) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego // Court registration of the change in the amount of the issuer?s share capital
10/12/19 16:23 QUARTICON S.A.: Informacja nt. skorygowanego zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w QuarticOn S.A.