info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 17:08
kontakt
4MASS

Komunikaty

24/10/20 16:33 4MASS S.A.: Informacja na temat warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta
23/10/20 18:49  brak uprawnień 4MASS SA (27/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 8 grudnia 2020 roku
18:45 4MASS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 8 grudnia 2020 roku
20/10/20 13:15 4MASS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach
17/10/20 09:00 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14/10/20 17:29 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
09/10/20 15:36  brak uprawnień Celem 4Mass na '23 przychody na poziomie powyżej 120 mln zł - strategia
15:08 4MASS S.A.: Strategia 4MASS S.A. na lata 2020-2023
08/10/20 13:11  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych serii F, G i H spółki 4MASS S.A.
05/10/20 18:23  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji spółki 4MASS S.A.
23/09/20 13:11 4MASS S.A.: Przedłużenie umów kredytowych
22/09/20 13:49 4MASS S.A.: Udzielenie pożyczki Emitentowi przez Prezesa Zarządu Emitenta
21/09/20 15:06 4MASS S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie
18/09/20 17:19  brak uprawnień 4MASS SA (26/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
08/09/20 16:40 4MASS S.A.: Stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta