info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 01:36
kontakt
4MASS

Komunikaty

14/08/19 15:42  brak uprawnień 4MASS SA (30/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
14:03 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12:38 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12:33 4MASS S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
11:41 4MASS S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
10:52 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10:48 4MASS S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji
13/08/19 21:35  brak uprawnień 4MASS SA (29/2019) Wykup obligacji serii F
09/08/19 15:44  brak uprawnień 4MASS SA (28/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki
05/08/19 16:40  brak uprawnień 4MASS SA (27/2019) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku
22/07/19 14:37 4MASS S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie
20/07/19 18:27  brak uprawnień 4MASS SA (26/2019) Powołanie Członków Zarządu
03/07/19 21:23  brak uprawnień 4MASS SA (25/2019) Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji
01/07/19 07:15 4MASS S.A.: Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego
28/06/19 18:12  brak uprawnień 4MASS SA (24/2019) Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej