info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 12:28
kontakt
4MASS

Komunikaty

14/11/19 16:26  brak uprawnień 4MASS SA (35/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
16:21 4MASS S.A.: Zawarcie dwóch umów przedwstępnych dot. zakup nieruchomości gruntowych
04/11/19 15:28 4MASS S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie
23/10/19 13:37  brak uprawnień 4MASS SA (34/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
07/10/19 16:18 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
03/10/19 16:23  brak uprawnień 4MASS SA (33/2019) Zakończenie subskrypcji akcji serii F
02/10/19 15:45  brak uprawnień 4MASS SA (32/2019) Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
01/10/19 16:06 4MASS S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie
25/09/19 15:37  brak uprawnień 4MASS SA (31/2019) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
16/09/19 11:16 4MASS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach
11:13 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
09:34 4MASS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach
09:30 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
23/08/19 16:22 4MASS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o udziale w głosach
16:19 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze