info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 21:39
kontakt
4MASS

Komunikaty

29/07/21 20:20 4MASS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 lipca 2021 roku.
20:15  brak uprawnień 4MASS SA (18/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., które odbyło się w dniu 29 lipca 2021 roku
27/07/21 18:15 4MASS S.A.: Otrzymanie pozwu o zapłatę
13/07/21 14:29 4MASS S.A.: Zawarcie umowy na wyłączność zakupu i dystrybucji produktów Emitenta
02/07/21 19:29 4MASS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 29 lipca 2021 roku
19:26  brak uprawnień 4MASS SA (17/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 29 lipca 2021 roku
15:34 4MASS S.A.: Zawarcie umowy leasingu operacyjnego
01/07/21 09:18 4MASS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na sprzedaż produktów w sklepach prowadzonych pod znakiem towarowym Hebe
30/06/21 17:17 4MASS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
17:13  brak uprawnień 4MASS SA (16/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
10:19  brak uprawnień 4MASS SA (15/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 roku
29/06/21 13:46 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
28/06/21 14:35 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
25/06/21 15:00 4MASS S.A.: Spłata przez Emitenta pożyczki udzielonej przez Prezesa Zarządu
14/06/21 18:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki 4MASS S.A.