info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 15:55
kontakt
PHIWIERZY

Komunikaty

03/07/20 15:59 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
25/06/20 22:40  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (7/2020) Raport roczny za 2019 rok obrotowy
18/06/20 19:15 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zawarcie umów w zakresie zbycia wierzytelności odszkodowawczych
10/06/20 17:51 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
05/06/20 15:38 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
28/05/20 15:59  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (6/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
27/05/20 17:51 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
25/05/20 17:33 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
19/05/20 18:57 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zawarcie umów kupna oraz sprzedaży aktywów z podmiotami powiązanymi z Emitentem
15/05/20 19:54  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (5/2020) Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 r.
15:41 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta
14:30 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
04/05/20 15:21  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (4/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
25/03/20 16:51 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący
16/03/20 16:28 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący