info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 12:37
kontakt
PHIWIERZY

Komunikaty

17/01/20 15:55 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. - Korekta numeracji raportu ESPI nr 48/2019
16/01/20 16:47 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
31/12/19 10:43 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zawarcie kolejnego porozumienia w sprawie przedłużenia terminu płatności za wierzytelności pożyczkowe
30/12/19 15:48 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
27/12/19 14:20 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem
20/12/19 21:36 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
12/12/19 17:08 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem
07/11/19 20:05  brak uprawnień PHI WIERZYTELNOŚCI SA (10/2019) Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r.
06/11/19 16:13 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
18/10/19 14:53 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
17/10/19 18:10 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
08/10/19 18:54 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
18:41 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
02/10/19 17:46 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem
17/09/19 20:18 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.