info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 08:08
kontakt
PHIWIERZY

Komunikaty

18/10/19 14:53 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
17/10/19 18:10 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
08/10/19 18:54 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
18:41 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
02/10/19 17:46 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem
17/09/19 20:18 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
06/09/19 16:49 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej
05/09/19 16:54 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
03/09/19 17:43 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej
02/09/19 16:22 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej
30/08/19 14:36 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej
28/08/19 16:24 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem
26/08/19 13:50 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej
20/08/19 07:50 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
14/08/19 13:13 PHI WIERZYTELNOŚCI S.A.: Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.