info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 07:57
kontakt
PURE

Komunikaty

19/11/19 17:50 PURE BIOLOGICS S.A.: Powiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 MAR
17:41 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
14/11/19 14:20  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (15/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
31/10/19 15:17 PURE BIOLOGICS S.A.: Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu PB006 AptaMLN
23/10/19 12:29  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (14/2019) Podjęcie uchwały o zamianie akcji serii A
21/10/19 14:58 PURE BIOLOGICS S.A.: Wniosek akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych na okaziciela
11/10/19 16:13 PURE BIOLOGICS S.A.: Informacja o utworzeniu Programu Motywacyjnego przez Akcjonariuszy Założycieli
09/10/19 16:11 PURE BIOLOGICS S.A.: Udzielenie Spółce patentu w USA na wynalazek
20/09/19 13:43 PURE BIOLOGICS S.A.: Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu PB004 PureBIKE
12/09/19 14:35 PURE BIOLOGICS S.A.: Pozytywna decyzja NCBR w sprawie dofinansowania na lekowy projekt typu "proof-of-concept"
05/09/19 15:30  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (13/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
20/08/19 08:36  brak uprawnień Projekt Pure Biologics wybrany przez NCBiR do dofinansowania kwotą 29,9 mln zł
08:20 PURE BIOLOGICS S.A.: Pozytywna decyzja NCBR w sprawe dofinansowania na projekt rozwoju leku
16/08/19 16:12 PURE BIOLOGICS S.A.: Pozytywna decyzja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w sprawie dofinansowania na projekt promocji marek produktowych spółki PURE BIOLOGICS na rynkach zagranicznych
13/08/19 17:06  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (12/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.