info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 16:44
kontakt
PURE

Komunikaty

14/12/20 09:04  brak uprawnień Kurs akcji Pure Biologics wzrósł w debiucie na GPW o 2,7 proc., a PDA w górę o 14,4 proc.
10/12/20 20:27 PURE BIOLOGICS S.A.: Oświadczenia KDPW I uchwały GPW, wyznaczenie pierwszego dnia notowań
18:11  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PURE BIOLOGICS SA
18:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, C i D spółki PURE BIOLOGICS SA
 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B1, B2, C, D i E oraz praw do akcji serii E spółki PURE BIOLOGICS SA
18:06  brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B1, B2, C i D spółki PURE BIOLOGICS SA w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
13:48  brak uprawnień Pure Biologics 14 grudnia przejdzie na rynek główny GPW
10:05 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
09:50  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (17/2020) Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E
08/12/20 18:04 PURE BIOLOGICS S.A.: Powiadomienia o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
03/12/20 15:03 PURE BIOLOGICS S.A.: Przydział Akcji Serii E
23/11/20 22:23  brak uprawnień Pure Biologics ustalił cenę emisyjną akcji serii E na 90 zł
21:22 PURE BIOLOGICS S.A.: Ustalenie ostatecznej ceny Akcji Serii E oraz ostatecznej liczby Akcji Serii E
20/11/20 17:40 PURE BIOLOGICS S.A.: Zatwierdzenie suplementu nr 1 do Prospektu Spółki
19/11/20 15:43 PURE BIOLOGICS S.A.: Umowa na przeprowadzenie badań przedklinicznych w ramach projektu PB001