info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 11:29
kontakt
PURE

Komunikaty

12/03/20 17:21  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (5/2020) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
14/02/20 17:15  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (4/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. Pure Biologics Spółka Akcyjna
17/01/20 17:51  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
17:49  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (2/2020) Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki
15/01/20 16:23  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (1/2020) Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki
30/12/19 16:06  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (19/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
18/12/19 19:24 PURE BIOLOGICS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy Pure Biologics S.A. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. (NWZ)
19:17  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (18/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. oraz dokonane zamiany Statutu Spółki
16/12/19 18:22  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (17/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
17:22 PURE BIOLOGICS S.A.: Otrzymanie zaliczek z NCBR
12/12/19 12:57 PURE BIOLOGICS S.A.: Zatwierdzenie przez NCBR realizacji projektu PureApta
21/11/19 12:40  brak uprawnień PURE BIOLOGICS SA (16/2019) Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
12:29 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
19/11/19 17:50 PURE BIOLOGICS S.A.: Powiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 MAR
17:41 PURE BIOLOGICS S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie