info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 16:50
kontakt
MOBIMEDIA

Komunikaty

14/02/20 17:23  brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
10/02/20 11:36 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnej umowy - nabycie akcji Tario AB
31/01/20 18:27 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnych umów - nabycie udziałów PU Group Ltd
18:15 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Rozpoczęcie negocjacji przez MobiMedia Solution w zakresie nabycia znaczącego pakietu akcji 2Intellect.com- ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
18:10 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie warunkowej umowy inwestycyjnej nabycia znacznego pakietu akcji 2Intellect.com
20/01/20 17:04 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnych umów - nabycie udziałów PU Group Ltd
10/01/20 15:36 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnej umowy - nabycie udziałów PU Group Ltd
12:17  brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
02/01/20 17:01 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Ziszczenie się warunku istotnej umowy
19/12/19 20:52 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów Emitenta
20:46 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie poprawionego zawiadomienia o transakcji od osoby zobowiązanej
18/12/19 21:56 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji od osoby zobowiązanej
18:40 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów Emitenta
18:17 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów Emitenta
18:03 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów Emitenta