info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 23:04
kontakt
MOBIMEDIA

Komunikaty

14/11/19 20:35 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 grudnia 2019 roku
20:27  brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 12.12.2019 r.
19:20  brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (7/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
06/11/19 09:11 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnych umów - zwiększenie zaangażowania w PU Group
14/10/19 16:29 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnej umowy - płatność zaliczkowa za udziały PU Group
13:16 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnej umowy - nabycie akcji Tario AB
10/10/19 11:08 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie umowy współpracy z Tario AB
02/10/19 22:27 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej na lovetestnow.com
18/09/19 18:27 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie umowy partnerstwa strategicznego z Covr Security AB
10/09/19 22:36 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Ziszczenie się warunku istotnej umowy
09/09/19 14:07 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnej umowy
06/09/19 08:28 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Aktualizacja strategii rozwoju
26/08/19 19:46  brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (6/2019) Korekta raportu rocznego za 2018 r.
14/08/19 22:20 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Powołanie prokurenta
22:16 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: zatwierdzenie Rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej ustalenia wartościaktywów nabytych przez Spółkę