info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 08:53
kontakt
PRESENT24

Komunikaty

21/08/19 12:09  brak uprawnień PRESENT24 SA (14/2019) Zawarcie umowy Animacji Akcji
11:59  brak uprawnień PRESENT24 SA (13/2019) Korekta omyłki pisarskiej
14/08/19 21:22  brak uprawnień PRESENT24 SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r. Present24 S.A.
08/07/19 11:56 PRESENT24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 28.06.2019 r.
28/06/19 17:25  brak uprawnień PRESENT24 SA (11/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Present24 Spółka Akcyjna Present24 Spółka Akcyjna
31/05/19 13:55  brak uprawnień PRESENT24 SA (10/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku
13:53 PRESENT24 S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku
12:26  brak uprawnień PRESENT24 SA (9/2019) Rozwiązanie umowy z Animatorem Akcji
30/05/19 23:04  brak uprawnień PRESENT24 SA (8/2019) Present24 S.A. - Raport roczny za rok obrotowy 2018
15/05/19 15:43  brak uprawnień PRESENT24 SA (7/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 r. Present24 S.A.
04/04/19 16:03  brak uprawnień PRESENT24 SA (6/2019) Zawarcie umowy ostatecznej nabycia nieruchomości
12/03/19 19:33  brak uprawnień PRESENT24 SA (5/2019) Zawarcie istotnej umowy nabycia nieruchomości
07/03/19 16:25 PRESENT24 S.A.: Zawarcie umowy typu lock up
12:57 PRESENT24 S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta w trybie art 69 ust.1 pkt 1
12:56 PRESENT24 S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji w trybie art 69 ust.1 pkt1