info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 11:19
kontakt
PRESENT24

Komunikaty

15/11/20 17:42  brak uprawnień PRESENT24 SA (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r. Present24 S.A. Present24 Spółka Akcyjna
10/11/20 14:34  brak uprawnień PRESENT24 SA (12/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Present24 Spółka Akcyjna
14:31 PRESENT24 S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji PRESENT24 S.A.
14:23  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (16/2020) Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji.
29/10/20 12:34  brak uprawnień PRESENT24 SA (11/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12:31 PRESENT24 S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12:00  brak uprawnień PRESENT24 SA (10/2020) Rejestracja zmian Statutu
14/08/20 20:33  brak uprawnień PRESENT24 SA (9/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r. Present24 S.A.
27/07/20 15:09 PRESENT24 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 20.07.2020 r.
20/07/20 14:23  brak uprawnień PRESENT24 SA (8/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 20 lipca 2020
07/07/20 10:48 PRESENT24 S.A.: Zawarcie aneksu do umowy typu lock up
29/06/20 14:34  brak uprawnień PRESENT24 SA (7/2020) Podjęcie uchwały nr 1/6/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały nr 2/6/2020 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Emitenta
12:10 PRESENT24 S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
27/06/20 11:42 PRESENT24 S.A.: Informacja o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą na emisję akcji serii F z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F, jak również informacja o zawarciu umowy z BETINV AG z siedzibą w Cham
24/06/20 18:31 PRESENT24 S.A.: Informacja o zamiarze rozpoczęcia prac związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach uchwalonego kapitału docelowego w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii F z wyłączeniem prawa poboru