info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 16:28
kontakt
EKOPARK

Komunikaty

26/05/20 15:02  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za 2019 rok
22/05/20 13:53 EKOPARK S.A.: Informacja o otrzymaniu pomocy z Tarczy Antykryzysowej przez Spółkę
15/05/20 14:17  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (9/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 PRI EKOPARK
30/04/20 10:21 EKOPARK S.A.: Zgoda Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przedłużenie realizacji projektu pn. "Centrum Badawczo - Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK"
25/03/20 15:48  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (8/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:56 EKOPARK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14:50  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (7/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2020 r. po wznowieniu obrad wraz z informacją o niepodjęciu uchwał objętych porządkiem
17/03/20 12:30 EKOPARK S.A.: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
12/03/20 11:49 EKOPARK S.A.: Zawarcie istotnej umowy o wykonanie robót budowlanych z JW AGRO Sp. z o.o.
28/02/20 16:01 EKOPARK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15:55 EKOPARK S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:49  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (6/2020) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
14/02/20 15:26  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (5/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 PRI EKOPARK
06/02/20 14:44  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (4/2020) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 roku
14:36 EKOPARK S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 28.02.2020 roku