info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 20:45
kontakt
EKOPARK

Komunikaty

27/07/21 10:43  brak uprawnień EKOPARK SA (16/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
10:40  brak uprawnień EKOPARK SA (15/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 lipca 2021 r.
06/07/21 12:45 EKOPARK S.A.: Informacja o podpisaniu listu intencyjnego przez Emitenta
29/06/21 15:13 EKOPARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał
15:05  brak uprawnień EKOPARK SA (14/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał
13:43 EKOPARK S.A.: Informacja o nieodbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
13:41 EKOPARK S.A.: Informacja o nieodbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
13:00  brak uprawnień Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ? LIBOR
25/06/21 14:00 EKOPARK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
21/06/21 10:16 EKOPARK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
11/06/21 15:32  brak uprawnień EKOPARK SA (12/2021) Korekta raportu okresowego za 2020 rok
14:28 EKOPARK S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2021 r.
14:15  brak uprawnień EKOPARK SA (11/2021) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2021 r.
06/06/21 20:47  brak uprawnień EKOPARK SA (10/2021) Korekta raportu bieżącego EBI nr 9/2021
02/06/21 20:23 EKOPARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał