info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 05:56
kontakt
BBINWEST

Komunikaty

10/05/21 21:06  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (11/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
07/05/21 22:16 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Otrzymanie informacji w zakresie wyników finansowych na koniec I kwartału
06/05/21 22:15  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 czerwca 2021 r.
22:14 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 czerwca 2021 r.
23/04/21 19:51 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
20/04/21 19:41 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
17/03/21 22:20  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (9/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
22:12  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (8/2021) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
12/03/21 21:52  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (7/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
14:45  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
14:37 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Umorzenie postępowania o wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
08/03/21 11:09 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Podpisanie Term Sheet z EKIPA HOLDING S.A.
04/03/21 20:45 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Cofnięcie wniosku o wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
11/02/21 20:37 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w głosach oraz zawiadomienie o ustaniu stosunku dominacji
09/02/21 17:46  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (5/2021) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy