info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 04:27
kontakt
BBINWEST

Komunikaty

12/11/20 14:59  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (12/2020) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
06/10/20 19:25 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
28/08/20 23:06  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (11/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
22:48 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22:45  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (10/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
12/08/20 12:11  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (9/2020) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
01/08/20 23:58  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r.
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r.
14/07/20 15:15 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
30/06/20 23:38 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
22/06/20 18:07 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
15/05/20 15:50  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (7/2020) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
11/05/20 17:59  brak uprawnień BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r.
14/04/20 19:22 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
03/04/20 23:04 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zbycie aktywów istotnej wartości