info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 16:30
kontakt
PRIMETECH

Komunikaty

21/08/19 12:59  brak uprawnień JSW odmawia wypłaty na rzecz Primetech części ceny sprzedaży PBSz w kwocie 5 mln zł
12:45 PRIMETECH S.A.: Wstrzymanie wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
20/08/19 14:01 PRIMETECH S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem
13:53 PRIMETECH S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
26/07/19 15:51 PRIMETECH S.A.: Informacja o transakcjach otrzymana w trybie art. 19 MAR
25/07/19 14:42  brak uprawnień W wezwaniu na akcje Primetechu zawarto transakcje na 31.781 akcji
14:35  brak uprawnień Wyniki transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Primetech SA
23/07/19 14:00  brak uprawnień Primetech wygasza działalność w obszarze obrotu węglem
13:51 PRIMETECH S.A.: Wygaszanie działalności w obszarze obrotu węglem
22/07/19 14:55  brak uprawnień Famur przedłuża zapisy w II terminie w wezwaniu ma sprzedaż akcji Primetechu do 12 IX
14:46  brak uprawnień Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH SA
04/07/19 23:54 PRIMETECH S.A.: Opinia zewnętrznego podmiotu w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH S.A.ogłoszonego przez FAMUR S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku
03/07/19 20:29 PRIMETECH S.A.: Stanowisko Zarządu Primetech S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH S.A. ogłoszonego przez FAMUR S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku
18:34  brak uprawnień Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH S.A.
28/06/19 15:03 PRIMETECH S.A.: Powołanie Członka Zarządu Emitenta