info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 06:18
kontakt
PRIMETECH

Komunikaty

14/01/21 14:17 PRIMETECH S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
16/12/20 17:46 PRIMETECH S.A.: WstrzWstrzymanie wypłaty kwoty gwarancyjnej do Umowy sprzedaży PBSz S.A. na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - aktualizacja informacji
17/11/20 14:07 PRIMETECH S.A.: Wniosek Emitenta o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu
13/11/20 15:22 PRIMETECH S.A.: Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do uchwał podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. w dniu 13 listopada 2020 r.
15:19 PRIMETECH S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 13 listopada 2020 r.
15:16 PRIMETECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 13 listopada 2020 r.
09/11/20 17:14 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/20 14:16 PRIMETECH S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
16/10/20 17:03 PRIMETECH S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
21/09/20 13:52 PRIMETECH S.A.: Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta
17/09/20 15:23 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
15:21 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
15:20 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
15:16 PRIMETECH S.A.: Zawiadomienie od FAMUR S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
15/09/20 14:06 PRIMETECH S.A.: Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR