info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 20:31
kontakt
HORNIGOLD

Komunikaty

27/07/21 16:27 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (17/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Hornigold Reit S.A.
16:05 HORNIGOLD REIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, obradującym po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2021 roku
15:41 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (16/2021) Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hornigold Reit S.A. w dniu 27 lipca 2021 roku
20/07/21 17:28 brak uprawnień GPW: Komunikat - HORNIGOLD REIT
16/07/21 14:49 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (15/2021) Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2020
02/07/21 14:44 HORNIGOLD REIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
01/07/21 14:25 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (14/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hornigold Reit S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy
02/06/21 19:38 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (13/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
19:22 HORNIGOLD REIT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
13:40 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (12/2021) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
01/06/21 08:29 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (11/2021) Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2020
31/05/21 23:07 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (10/2021) Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020
25/05/21 17:15 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (9/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
14/05/21 20:47 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (8/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za 1 kwartał 2021 roku
15/02/21 22:36 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (7/2021) Raport za IV kwartał 2020 roku (jednostkowy oraz skonsolidowany)